dimecres, 3 d’agost de 2022

Cita XXXVIII. Florence Nightingale

Captura en l'ordre correcte les paraules d'una cita de la infermera, escriptora i estadista britànica Florence Nightingale. No pots passar més de dues vegades per una mateixa casella.
Captura en el orden correcto las palabras de una cita de la enfermera, escritora y estadista británica Florence Nightingale. No puedes pasar más de dos veces por una misma casilla.
Florence Nightingale (1820-1910) ha estat una importantíssima infermera, estadista, escriptora i reformadora social britànica. Va nèixer a la ciutat de Florència (Itàlia), d'aquí el seu nom "Florence", al si d'una acomodada família que li proporcionà una privilegiada educació. Va destacar en el camp de les matemàtiques, aplicant els seus coneixements en el camp de l'estadística epidemiològica i la sanitària. Va ser la primera dona admesa en la Royal Statistical Society i membre honorari de la American Statistical Association.


Va haver de lluitar davant de molts prejudicis i costums per tal de dur endavant els seus ideals. Animada per la seva fe i per algunes personalitats influents que li van fer costat, decidí dedicar la seva vida a la infermeria i a la millora qualitativa de la salut. La seva reputació començà a ser distingida amb motiu de la seva asistència als ferits durant la Guerra de Crimea (1853-56). La seva supervisió als pacients durant les rondes de nit, li van valer el sobrenom de "La dama de la làmpada".


El seu treball ha esdevingut precursor de la infermeria professional contemporània. Va crear la primera escola d'infermeria laica del món el 1860 a l'Hospital Saint Thomas de Londres. Ha inspirat també Henri Dunant, fundador de la Creu Roja. Entre moltres altres distincions destaquem que el 1883 la Reina Victòria li concedí la Reial Creu Roja i el 1907 va ser la primera dona a rebre l'Ordre del Mèrit del Regne Unit. Nombrosos hospitals i institucions darreu del món porten el seu nom. Podem admirar també estàtues i monuments dedicades a la seva figura tant a Londres com en altres ciutats darreu, així com nombroses obres plàstiques i fotografies. S'han escrit, representat i rodat obres de teatre i pel·lícules a partir de la seva biografia (mireu a Netflix "La dama de la lámpara") El Dia Internacional de la Infermeria es celebra el 12 de maig, en honor seu, data del seu naixement.


Florence Nightingale retratada per Henry Hering (National Portrait Gallery)


Florence Nightingale (1820-1910) ha sido una importantísima enfermera, estadista, escritora y reformadora social británica. Nació en la ciudad de Florencia (Italia), de aquí su nombre "Florence", en el seno de una acomodada familia que le proporcionó una privilegiada educación. Destacó en el campo de las matemáticas, aplicando sus conocimientos en el campo de la estadística epidemiológica y la sanitaria. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society y miembro honorario de la American Statistical Association.


Tuvo que batallar ante muchos prejuicios y costumbres para poder llevar a cabo sus ideales. Animada por su fe y por algunas personalidades influentes que la apoyaron, decidió dedicar su vida a la enfermería y a la mejora cualitativa de la salud. Su reputación empezó a ser distinguida con motivo de su asistencia a los heridos durante la Guerra de Crimea (1853-56). La supervisión de los pacientes que realizaba  durante las rondas de noche, le valieron el sobrenombre de "La dama de la lámpara".


Su trabajo está considerado precursor de la enfermería profesional contemporánea. Creó la primera escuela de enfermería laica del mundo en 1860 en el Hospital Saint Thomas de Londres. Ha inspirado también a Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja. Entre muchas otras distinciones destacamos que en 1883 la Reina Victoria le concedió la Real Cruz Roja y en 1907 fue la primera mujer en recibir el Orden del Mérito del Reino Unido. Numerosos hospitales e instituciones de todo el mundo llevan su nombre. Podemos admirar también estatuas y monumentos dedicados a su figura tanto en Londres como en muchas otras ciudades, así como también numerosas obras plásticas y fotografías. Se han escrito, representado y rodado obras de teatro y películas a partir de su biografía (mirad en Netflix "La dama de la lámpara") El Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo, en su honor, fecha de su nacimiento.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada