divendres, 23 de setembre de 2022

Formació CGS. Madrid 2022

Els dies 2, 3 i 4 de setembre va tenir lloc a Madrid una trobada que aplegà un centenar de docents arribats des de diversos punts d'Espanya (però principalment de Madrid), Itàlia i Suècia. Es van formar en quatre models diferents de programes d'escacs educatius, en el marc del més important projecte d'escacs i educació realitzat mai a Europa: CGS: Chess: a Game to be Spread in Schools. L'organització corria a càrrec del Club Ajedrez 64 Villalba de Madrid.


Los días 2, 3 y 4 de septiembre tuvo lugar en Madrid un encuentro que reunió a un centenar de docentes llegados desde diversos puntos de España (pero principalmente de Madrid), Italia y Suecia. Se formaron en cuatro modelos diferentes de programas de ajedrez educativo, bajo el marco del más importante proyecto de ajedrez y educación realizado en Europa hasta la fecha: CGS: Chess: a Game to be Spread in Schools. La organización corría a cargo del Club Ajedrez 64 Villalba de Madrid.


Moments previs a l'inici de la conferència inaugural

Anteriorment, en aquest bloc, ja vam presentar i parlar àmpliament d'aquest projecte, amb motiu de la trobada de juliol de 2021 a Roma, on les entitats sòcies vam poder conèixer el treball que cadascuna estàvem elaborant. Posteriorment, al mes de setembre de 2021 i, en aquella ocasió, a la ciutat de Torí, varen ser formats els primers docents, pertanyents a les escoles sòcies, en cadascun dels quatre models. Al llarg del curs passat es van implementar, com a proves pilot, els quatre programes, realitzant-ne pre-test i post-test per avaluar-ne els resultats de la seva incidència en l'alumnat destinatari. Al mes de maig de 2022, a Zuric, es presentà oficialment el projecte, així com la seva plataforma de formació.Anteriormente, en este blog, ya presentamos y hablamos ampliamente de este proyecto, con motivo del encuentro de julio de 2021 en Roma, donde las entidades socias pudimos conocer y dar a conocer el trabajo que cada una estábamos elaborando. Posteriormente, en el mes de septiembre de 2021 y, en aquella ocasión, en la ciudad de Turín, fueron formados los primeros docentes, pertenecientes a las escuelas también socias, en cada uno  de los cuatro modelos. A lo largo del pasado curso se implementaron, como prueba piloto, los cuatro programas, realizando pre-test y post-test para avaluar los resultados de su incidencia en el alumnado destinatario. En el mes de mayo de 2022, en Zúrich, se presentó oficialmente el proyecto, así como su plataforma de formación.Foto de grup. Projecte CGS. Torino, 3/10/2021
Així doncs, a la cita de Madrid, s'aplegaven una gran varietat de docents per conèixer, en tres dies d'intensa formació i de convivència, els quatre programes, de la mà de també docents que els han experimentat. Sota la denominació d'ambaixadors, hem format a un petit grup de docents en la nostra llengua pròpia. Les circumstàncies determinaran si, aquests darrers, també podran experimentar-los i donar-los a conèixer posteriorment. Esperem que sí. 


Per a cada model hem estat designats un ambaixador o una ambaixadora per país. Les persones a Espanya, que hem tingut aquest honor i hem tirat endavant la formació, som les següents:Model A (Escacs i Psicomotricitat 3 a 5 anys): Petya Simeonova (Club Ajedrez 64 Villalba)

Model B (Escacs i Psicomotricitat 5 a 7 anys): Cristina López (Fundación Aprender)

Model C (Escacs i Plataforma de Víctor): Ángel García (Fundación Aprender)

Model D (Escacs i Codificació): Xavi Garcia Bou (Club Ajedrez 64 Villalba)A continuació escriuré una breu ressenya del que ha estat la meva experiència personal durant aquests dies. Òbviament parlaré més extensament del model D, ja que n'he estat l'encarregat de la formació dels docents espanyols, això ha fet que el meu temps l'hagi hagut de dedicar per complert a ella.Susana de la Poza, Jordi Franquet, Andrés Llanas, Luis Sánchez i Xavi Garcia
a l'auditori abans d'iniciar-se la cloenda.Así pues, la cita de Madrid, congregó a una gran variedad de docentes para conocer, en tres días de intensa formación y convivencia, los cuatro programa, de la mano también de docentes que los han experimentado. Bajo la denominación de embajadores, hemos formado a un pequeño grupo de docentes en nuestra lengua propia. Las circunstancias determinarán si, estos últimos, podrán también experimentarlos y darlos a conocer posteriormente. Esperemos que sí.


Para cada modelo hemos sido designados un embajador o una embajadora por país. Las personas en España que hemos tenido este honor y liderar la formación somos las siguientes:Modelo A (Ajedrez y Psicomotricidad 3 a 5 años): Petya Simeonova (Club Ajedrez 64 Villalba)

Modelo B (Ajedrez y Psicomotricidad 5 a 7 años): Cristina López (Fundación Aprender)

Modelo C (Ajedrez y Plataforma de Víctor): Ángel García (Fundación Aprender)

Modelo D (Ajedrez y Codificación): Xavi Garcia Bou (Club Ajedrez 64 Villalba)A continuación escribiré una breve reseña de lo que ha sido mi experiencia personal durante estos días. Obviamente hablaré mucho más extensamente del modelo D, ya que he sido el encargado de la formación de los docentes españoles y, esta circunstancia, ha determinado que prácticamente la totalidad de mi tiempo haya tenido que de dedicarla a ella. Dijous dia 1 de setembre / Jueves 1 de septiembre


Després d'anar de matí a treballar al Balmes i retrobar-me amb els companys i les companyes, finalitzades les vacances, vaig agafar el metro al migdia en direcció a l'aeroport. A la tarda vaig arribar a Madrid. Després d'un llarg periple amb transport públic vaig arribar a l'IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, situat dins d'un complex universitari allunyat de tot i on es realitzaria tota la formació i la convivència.

De seguida vam coincidir amb el bo i gran Jordi Franquet, company d'Escacs a l'escola, a qui havia convidat i que no va voler perdre's la gran feinada que hem desenvolupat en el model A d'Escacs i Psicomotricitat per a l'alumnat d'infantil. Poc després salutacions amb el "capi" Luis Blasco i l'Andrés Llanas. La meva sorpresa va ser quan vaig saber que estava entre nosaltres en Luis Gabriel Sánchez Tapias, gran promotor dels escacs a Madrid i a qui feia temps que volia conèixer personalment.

En Luis Gabriel Sánchez Tapias i en Jordi Franquet minuts abans d'inaugurar-se les jornades.


Después de la vuelta al trabajo tras las vacaciones y reencontrarme con mis compañeros y compañeras del Jaume Balmes, al mediodía cogí el metro en dirección al aeropuerto. Llegué por la tarde a Madrid. Tras un largo periplo en transporte público conseguí llegar al IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, situado dentro de un complejo universitario alejado de todo y donde se realizaría toda la formación y la convivencia.


En seguida coincidimos con el bueno y grande Jordi Franquet, compañero de Escacs a l'escola, a quien había invitado y que no quiso perderse el enorme trabajo que hemos desarrollado en el modelo A de Ajedrez y Psicomotricidad para el alumnado de educación infantil. Poco después saludos con el "capi" Luis Blasco y Andrés Llanas. Mi sorpresa fue cuando supe que estaba entre nosotros Luis Gabriel Sánchez Tapias, gran promotor del ajedrez en Madrid y a quien hacía tiempo que quería conocer personalmente.
 
Divendres 2 de setembre / Viernes 2 de septiembre


A primera hora del matí van reunir-nos a tots els ambaixadors per planificar la formació. Tot seguit vam fer-ho per separat els de cada model. Sempre sota els auspicis dels màxims responsables de cadascun d'ells, òbviament. Mentre es produïen aquestes trobades el professorat assistent a la formació feia el seu registre pertinent i s'acabaven d'acondicionar tots els espais per deixar-los a punt. 


A mig matí, a l'auditori, ens vam trobar tothom i es va presentar el projecte general, així com cadascun dels quatre models desenvolupats. Van parlar Andrea Bruni (CSEN); Luis Blasco (Club Ajedrez 64 Villalba); Alessandro Dominici (Alfiere Bianco) i Jesper Hall (ECU), entre d'altres. 


A la tarda vam començar pròpiament la formació. El grup espanyol, el suec i l'italià del model D ens vam reunir tots junts en una de les aules. Ens vam presentar ràpidament i, tant en Jesper Hall (president de la Comissió d'Educació de la ECU) com en Rolf Niemann (Departament de Ciències de la Universitat de Lund), van presentar la proposta d'Escacs i Codificació. Tot seguit ens vam separar cada grup per països per començar a aprofundir en ella. Ara sí, sota el lideratge dels ambaixadors.Asseguts, darrera la taula, en Jesper Hall a l'esquerra i en Rolf Niemann en el centre.
Sentados, detrás de la mesa, Jesper Hall a la izquierda y Rolf Niemann en el centro.


A primera hora de la mañana nos reunieron a todos los embajadores para planificar la formación. A continuación nos separamos por modelos. Siempre bajos los auspicios de los máximos responsables de cada uno de ellos, obviamente. Mientras se producían estos encuentros el profesorado asistente a la formación hacía su registro pertinente y se terminaban de acondicionar todos los espacios para dejarlos a punto.


A media mañana, en el auditorio, nos reunimos todo el gran conjunto de asistentes y se presentó el proyecto general, así como cada uno de los cuatro modelos desarrollados. Hablaron Andrea Bruni (CSEN); Luis Blasco (Club 64 Villalba); Alessandro Dominici (Alfiere Bianco) y Jesper Hall (ECU), entre otros. 


Por la tarde empezamos la formación propiamente dicha. El grupo español, el sueco y el italiano del modelo D nos reunimos todos juntos en una de las aulas. Nos presentamos muy rápidamente y, tanto Jesper Hall (presidente de la Comisión de Educación de la ECU) como Rolf Niemann (Departamento de Ciencias de la Universidad de Lund), presentaron la propuesta de Ajedrez y Codificación. A continuación nos separamos cada grupo por países para comenzar a profundizar en ella. Ahora sí, bajo el liderazgo de los embajadores. 
Formació d'escacs i codificació. Presentació d'en Jesper HallD'aquesta manera ens vam trobar per primera vegada reunits i sols l'equip de docents espanyols i immediatament vam procedir a les nostres respectives presentacions una mica més ampliades. Vaig parlar de les característiques generals del projecte d'Escacs i Codificació, així com de les seves lliçons, la seva estructura i els seus continguts. Després de comprovar que tots els participants dominaven el reglament bàsic del joc vam començar a conèixer cadascun dels diferents mini jocs que componen el gruix principal de les activitats per aprendre el mecanisme del moviment i la captura de les peces.


Grup espanyol de formació d'Escacs i CodificacióDe esta manera nos encontramos por primera vez reunidos juntos y solos el equipo de docentes españoles e inmediatamente procedimos a nuestras respectivas presentaciones un poco más ampliadas. Hablamos de las características generales del proyecto de Ajedrez y Codificación, así como de sus lecciones, su estructura y sus contenidos. Después de comprobar que todos los participantes dominaban el reglamento básico del juego empezamos a conocer cada uno de los diferentes mini juegos que componen el grueso principal de las actividades para conocer el mecanismo de movimiento y captura de las piezas.

Durant el decurs de la tarda en Rolf Niemann vingué a la nostra sala i dirigí les activitats formatives de codificació a partir dels pdf descarregats de la plataforma i imprimits en paper. Rolf Niemann davant del grup italià del model D (en veiem una petita part)
Durante la sesión de tarde, Rolf Niemann nos acompañó para dirigir las actividades formativas de codificación a partir de los pdf descargados de la plataforma e imprimidos en papel.
Dissabte 3 de setembre / Sábado 3 de septiembre


De matí vam poder seguir avançant en el programa pròpiament d'escacs a partir dels mini jocs proposats. Vam introduir el concepte d'escac, escac i mat, ofegat i les tres defenses possibles de l'escac. Probablement els moments més enriquidors per a tots nosaltres, tant per mi mateix com per als docents que rebien la formació. Ens acompanyà en Luis Gabriel Sánchez Tapias a qui li debem les fotografies.


Por la mañana pudimos seguir avanzando en el programa de ajedrez a partir de los mini juegos propuestos. Introducimos el concepto de jaque, jaque mate y ahogado, así como las tres posibles defensas de un jaque al rey. Probablemente los momentos más enriquecedores para todos nosotros, tanto para mi mismo como para mi equipo de docentes que recibió la formación. Nos acompañó durante toda la jornada Luis Gabriel Sánchez Tapias, a quien le debemos las fotografías.


Sessió de treball pràctic amb mini jocs al grup espanyol del model D


A la tarda vam tenir una nova sessió conjunta de treball entre els diferents grups de cada país del nostre model d'Escacs i Codificació. En Jesper Hall i en Rolf Niemann van liderar la presentació, els debats i les reflexions al voltant de la importància de la inclusió dels escacs i de la codificació en l'educació reglada. Hi vam conèixer algunes de les experiències més interessants dutes a terme tant a Itàlia com a Suècia, de la mà, principalment, de les "entrenadores" de cada país, que portaven preparada una presentació exclusiva per a l'ocasió.

Van començar l'exposició l'entrenadora Maria Reinhed i l'ambaixadora Eritrea Berhe, per part de Suècia. D'entrada ens van rebre amb música del mític grup ABBA. La seva proposta d'allò més interessant girava al voltant dels escacs i la música.Maria Reinhed i Eritrea Berhe presentant la proposta d'escacs i música

Por la tarde tuvimos una nueva sesión conjunta de trabajo entre los diferentes grupos de cada país de nuestro modelo de Ajedrez y Codificación. Jesper Hall y Rolf Niemann lideraron la presentación, los debates y las reflexiones acerca de la importancia de incluir el ajedrez y la codificación en la educación reglada. Conocimos algunas de las experiencias más interesantes llevadas a cabo tanto en Italia como en Suecia, de la mano, principalmente, de las "entrenadoras" de cada país, que traían preparada una presentación exclusiva para la ocasión.


Iniciaron la exposición la entrenadora Maria Reinhed y la embajadora Eritrea Berhe, por parte de Suecia. Ya de entrada, nos recibieron con música del mítico grupo ABBA. Su propuesta, de lo más interesante, giraba alrededor del ajedrez y la música.


Després de la seva intervenció arribà el meu torn en múltiples, i ignorades per desconegudes per mi,  funcions (ambaixador, que aquesta sí que la sabia, entrenador, tècnic i no sé si alguna més però que ja no m'estranyaria). És a dir "solo ante el peligro", sense res preparat. En Jesper, coneixedor de la meva especialitat com a mestre de música em demanà, davant l'audiència, si havia treballat en alguna ocasió la música i els escacs. Com que ja havíem conversat prèviament al respecte vaig fer esment del treball de Superqueen, dut a terme al meu antic centre de treball, i em convidà a presentar-lo.

Abans de passar el vídeo vaig explicar que es tracta del treball final d'una proposta interdisciplinar de caràcter globalitzat. Vaig fer-ne cinc cèntims d'alguns dels seus continguts que abarquen tots els àmbits curriculars. En la següent presentació podeu recordar o conèixer, depenent del cas, aquesta proposta.


Més de cinc anys després de la seva filmació Superqueen tornava a provocar espectació, somiures, rialles i, finalment, aplaudiments, entre un públic espanyol, que entenia el text declamat pels seus petits actors i un públic italià i suec que entenia el conjunt de la història i copsava perfectament el sentit de cadascuna de les músiques i el moment en què sonen. Entre els asistents es trobava Andrea Bruni, director de CSEN que, l'endemà, em felicitava fent cua per agafar el dinar, i Jerry Nash, provinent dels EEUU, de la Comissió d'Escacs i Educació de la FIDE.Passi de Superqueen a Madrid, més de cinc anys després de la seva filmació


Después de su intervención llegó mi turno en múltiples, e ignoradas por desconocidas por mi, funciones (embajador, que esta sí que la sabía, entrenador, técnico y no sé si alguna más pero que ya no me extrañaría). Es decir, "solo ante el peligro", sin nada preparado. Jesper, conocedor de mi especialidad como maestro de música me solicitó, ante toda la audiencia, si había trabajado en alguna ocasión la música y el ajedrez. Como ya habíamos tenido una conversación previa al respecto aludí al trabajo de Superqueen, llevado a cabo en mi antiguo centro de trabajo, y me invitó a presentarlo.


Antes de pasar la grabación expliqué que se trata del colofón final a una propuesta interdisciplinar de carácter globalizado, en la cuál se abordan contenidos que abarcan todos los ámbitos curriculares. En la siguiente presentación podéis recordar o conocer, dependiendo del caso, esta propuesta.


Más de cinco años después de su filmación Superqueen volvía a generar espectación, sonrisas, risas y, finalmente, aplausos, entre un público español, que entendía el texto declamado por sus pequeños actores y un público italiano y sueco que endendía el conjunto de la historia y captaba perfectamente el sentido de cada una de las músicas y el momento en que suenan. Entre los asistentes se encontraba Andrea Bruni, director de CSEN que, al día siguiente, me felicitaba mientras hacíamos cola para coger el almuerzo, y Jerry Nash, proveniente de los EEUU, de la Comisión de Ajedrez y Educación de la FIDE.

Tot seguit va ser el torn de l'equip italià, que presentà una experiència inclusiva amb alumnat amb trastorn de l'espectre autista. L'encarregada fóu l'entrenadora italiana Francesca Capuano, acompanyada del tècnic italià Domenico Bonaventura. 


Francesca Capuano i Domenico Bonaventura presentant una proposta inclusiva


A continuación fue el turno del equipo italiano, que presentó una experiencia inclusiva con alumnado con trastorno del espectro autista. La encargada fue la entrenadora italiana Francesca Capuano, acompañada del técnico Domenico Bonaventura.
La resta de la jornada de tarda es desenvolupà amb debats en petit grup i una posada en comú sobre els beneficis de portar a l'escola els escacs i la codificació.


El resto de la jornada de tarde se desarrolló con debates en pequeño grupo y una puesta en común sobre los beneficios de llevar a la escuela el ajedrez y la codificación.


Jesper Hall durant la posada en comú dels debats en petit grup
Vam acabar d'hora, el que em permetè veure molt breument com treballaven els models de psicomotricitat espanyols A i B. 


Terminamos temprano, lo que me permitió ver muy brevemente cómo trabajaban los modelos de psicomotricidad españoles A y B.


Foto de grup del model A espanyol liderat pel Club 64 Villalba de Madrid


Diumenge 4 de setembre / Domingo 4 de septiembre 


Tot encarant la recta final de la formació tot es precipità com qui no vol la cosa en un tres i no res. A primera hora apareguè en Rolf Niemann, a la sala de formació del model D espanyol, que s'oferí a aprofundir en el Kojo. Vam acordar una estona de codificació i una altra estona d'escacs amb els companys asistents.  Ara bé, després de la hora, aproximadament, tal i com teníem previst que durés, aparegué en Luis Blasco de la Cruz, coordinador a Espanya de CGS i màxim responsable de l'organització de les jornades de formació. S'adreçà a tots nosaltres i, les seves paraules, que van tenir to de comiat i a la vegada d'agraïment per la presència i l'interés mostrat per part dels asistents, es van allargar més del que havíem previst. Amb molt poc marge vàrem fer un breu descans per encarar, tan sols, el mat de l'escala, amb els materials i la metodologia que tant van agradar a en Jesper quan li havia mostrat el dia anterior. Però vet aquí que començo a rebre missatges al meu telèfon mòbil, la nova hora de cloenda de les jornades, que modificava la de l'horari inicial programada, ens l'havien donat de manera errada i s'havia avançat encar una hora més, de tal manera que, fins i tot, ja fèiem tard en aquell moment. En tornar del descans tot van ser presses, òbviament, tothom volia conèixer el material i l'activitat, però vam haver de marxar a còrrer cuita iniciant els comiats i el tancament molt precipitadament, amb la certesa de que ens havia resultat a tots la formació molt curta i que ens hagués agradat disposar de més temps, especialment per poder desenvolupar les activitats més pràctiques i lúdiques.


Una vegada  tothom es trobava ja a l'auditori començà l'acte amb Davide della Rinna, que lidera la investigació de la Universitat de Torí. Ens proporcionà les primeres conclussions de l'estudi que s'està duent a terme i que clourà al mes de maig de 2023.
Davide della Rinna exposant les primeres conclussions del primer estudiEncarando la recta final de la formación todo se precipitó como quien no quiera la cosa en un visto y no visto. A primera hora apareció Rolf Niemann en la sala de formación del modelo D español, que se ofreció a profundizar en Kojo. Acordamos, con los compañeros asistentes, dedicar un tiempo a la codificación y otro al ajedrez. Ahora bien, después de la hora, aproximadamente, tal y como teníamos previsto que durase, apareció Luis Blasco de la Cruz, coordinador en España de CGS y máximo responsable de la organización de las jornadas de formación. Se dirigió a nosotros y, sus palabras, que tuvieron aire de despedida y de agradecimiento, al mismo tiempo, por la presencia y el interés mostrado por parte de los asistentes, se alargó más de lo que habíamos previsto. Con muy poco margen de tiempo hicimos un breve descanso para encarar, solamente, el mate de la escalera, con los materiales y la metodología que tanto gustaron a Jesper cuando se lo mostré el día anterior. Pero fue en aquel entonces que empecé a recibir mensajes en mi teléfono móvil, la nueva hora de la clausura de las jornadas, que modificaba la hora inicialmente programada, nos la habían informado de forma errada y se había avanzado todavía una hora más, de tal manera que, incluso ya en aquel instante, estábamos retrasados. Tras el descanso todo fueron prisas, obviamente, todos querían conocer el material y la actividad, pero tuvimos que salir precipitadamente entre despedidas y cierre del curso, con la certeza de que nos había resultado muy corta la formación y nos hubiera gustado disponer de más tiempo, especialmente para poder desarrollar las actividades más prácticas y divertidas.


Una vez que todos nos encontramos ya en el auditorio comenzó la clausura con la intervención de Davide della Rinna, quien lidera la investigación de la Universidad de Turín. Nos proporcionó las primeras conclusiones del estudio que se está llevando a cabo y que concluirá en el mes de mayo de 2023.

A continuació es van passar, mitjançant codis qr projectats a la pantalla o bé amb enllaços, els qüestionaris de valoració de la formació. Abans de ser entregats els certificats a tots els asistents, els moments més emotius van ser les paraules, breus però apassionades, dels responsables de les entitats més destacades del projecte i que ja varen encetar les jornades dos dies enrera. Però, per sobre de tot, la màxima expectació l'acaparà en Jerry Nash. Podem compartir dos moments de la seva intervenció.


Massimo Tadia, dret, responsable de la part didàctica, compartint els qüestionaris de valoració.
Massimo Tadia, de pie, responsable de la parte didáctica, compartiendo los cuestionarios de valoración.

A continuación se pasaron, mediante códigos qr proyectados en la pantalla o bien mediante enlaces, los cuestionarios de valoración de la formación. Antes de ser entregados los certificados a todos los asistentes, los momentos más emotivos fueron las palabras, breves pero apasionadas, de los responsables de las entidades más destacadas del proyecto y que ya abrieron las jornadas dos días atrás. Pero, por encima de todo, Jerry Nash fue quien acaparó la mayor expectación por parte de toda la audiencia. Podemos compartir dos momentos de su intervención.En aquest vídeo es presenta, tradueix a l'italià Alessandro Dominici i l'espanyol Luis Blasco de la Cruz.

En este vídeo se presenta, traduce al italiano Alessandro Dominici y al español Luis Blasco de la Cruz.


A continuació agraeix la participació i l'interès dels asistents a les jornades i expresa el seu desig de retornar a Europa per conèixer els resultalts finals del desenvolupament del projecte.


A continuación agradece la participación y el interés de los asistentes a las jornadas y expresa su deseo de regresar a Europa para conocer los resultados finales del desarrollo del proyecto.


En finalitzar la cloenda vam sortir a l'exterior per fer-nos les pertinents fotografies de grup segons cada model, descartant la de tot el conjunt donada l'enorme quantitat de persones participants en l'esdeveniment.


Tras finalizar la clausura salimos al exterior para tomarnos las pertinentes fotografías de grupo según cada modelo, descartando la de todo el conjunto dada la enorme cantidad de personas participantes en el evento.Foto de grup del Model D d'Escacs i Codificació

Després de dinar vam tenir encara una reunió el gruix principal d'asistents espanyols del grup pertanyent al 64 Villalba de Madrid per escoltar en Luis Blasco de la Cruz sobre les reconegudes i inqüestionables virtuts de la Plataforma de Víctor de Castle Project i altres projectes presents i futurs de l'entitat que presideix. Temps posterior per acomiadar-nos. En Luis Gabriel em portà a l'aeroport juntament amb la Soledad i la companyia de l'Andrés. Al dia següent voltàvem al Balmes a treballar.


Foto de grup del model A de Psicomotricitat i Escacs
Después del almuerzo todavía disfrutamos de una reunión el grupo principal de asistentes pertenecientes al 64 Villalba de Madrid para escuchar a Luis Blasco de la Cruz sobre las reconocidas e incuestionables virtudes de la Plataforma de Víctor de Castle Project, así como de otros proyectos presentes y futuros de la entidad que preside. Tiempo posterior para despedirnos. Luis Gabriel me acercó al aeropuerto junto a Soledad y la compañía de Andrés. Al día siguiente volvíamos al Balmes a trabajar.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada