dissabte, 10 de març de 2018

Dobles i meitats. Dobles y mitades.

Uns quants dies enrera li preguntava a la Conxi, tutora de 3r A, sobre quin aspecte voldria que treballés a partir dels escacs. Em va respondre que li interessava la temàtica de les quantitats dobles, doncs les estava treballant a classe de matemàtiques. Pocs dies més tard es donava a conèixer el magnífic joc Chesstratego de Migue Malo, en coneixer-lo, i lligar caps amb els treballs de César Monroy, vaig tenir la idea del joc que avui us presento. Prèviament vaig tornar a parlar amb la Conxi per demanar-li per les xifres exactes que preferia que treballés.

Unos cuantos días atrás pregunté a Conchi, tutora de 3º A, sobre qué aspecto quería que trabajara en clase a partir del ajedrez. Me respondió que le interesaba la temática de las cantidades dobles, pues las estaba trabajando en su clase de matemáticas. Pocos días después se daba a conocer el magnífico juego Chesstratego de Migue Malo, al conocerlo, y relacionar ideas con los trabajos de César Monroy, tuve la idea del juego que hoy os presento. Previamente volví a hablar con Conchi para consultarle sobre las cifras exactas que prefería que trabajara.

En aquesta versió o possibilitat disposarem sobre el tauler de 8x8 seixanta etiquetes. En cadascuna d'elles hi figura un número tant a l'anvers com a l'invers: en una cara hi consta la meitat i en l'altra el seu doble. Els jugadors disposen d'un "cartró", en el vídeo empren el cartró de les meitats. Amb dos cavalls en el centre es disposen a capturar, alternant les seves jugades, les quantitats dobles de les que disposen en el seu cartró. Els cavalls no es poden capturar entre ells. En aquesta versió les xifres que representen la meitat són de color blau; les que representen el doble són de color negre. Com que cada etiqueta disposa a sota la quantitat meitat o doble, segons sigui el cas, la canalla no necessita de cap adult per controlar-ne el funcionament i resulta fàcilment autocorrectiu. Amb cartrons de xifres negres podem jugar a capturar les meitats (en el vídeo només juguen a capturar dobles, però és evident que es pot també jugar a capturar meitats).

En esta versión o posibilidad dispondremos sobre el tablero de 8x8 sesenta etiquetas. En cada una de ellas figura un número, tanto en el anverso como en el inverso: en una cara consta una mitad y en la otra su cantidad doble. Los jugadores disponen de un "cartón", en el vídeo utilizan el cartón de mitades. Con los dos caballos en el centro, como posición inicial, se disponen a capturar las cantidades dobles equivalentes a las mitades de su cartón correspondiente. Los caballos no pueden capturarse entre ellos. En esta versión las cifras que representan mitades son de color azul; las que representan dobles son de color negro. Como cada etiqueta tiene debajo la cantidad mitad o bien doble, según sea el caso, los contendientes no necesitan de la presencia adulta peara controlar el funcionamiento y resulta fácilmente autocorrectivo. Con cartones de cifras negras podemos jugar a capturar mitades (en el vídeo solo juegan a capturar dobles, pero es evidente que se puede jugar también a capturar mitades).


Tenim dos vídeos més en el nostre canal. En el segon el Dani fa una jugada genial. En el tercer tenim el desenllaç de la partida. Entra-hi si els vols veure.

https://www.youtube.com/channel/UCSoUX_h5S53HZm3U_7tpraA

Tenemos dos vídeos más en nuestro canal. En el segundo Dani hace una jugada genial. En el tercero podemos ver el desenlace de la partida. Entra en el link si quieres verlos.

https://www.youtube.com/channel/UCSoUX_h5S53HZm3U_7tpraA


El joc ofereix moltes possibilitats d'adaptació, tant a nivell de sofistificació com de temàtica. 

Exemples temàtics:

Llengua: capturar sinònims/antònims.

Anglès: capturar paraula/icona

Alumnat nouvingut: capturar paraula/icona

Medi: capturar capitals/països

Exemples de sofistificació: taulers més petits (5x5); jugar amb una altra peça (dama) o bé dues (torre i alfil); disenyar etiquetes que millorin la visibilitat desde mes angles perspectius, cosa que possibilitaria que puguessin jugar més persones...

El juego ofrece muchas posibilidades de adaptación, tanto a nivel de sofistificación como temático.

Ejemplos temáticos:

Lengua: capturar sinónimos/antónimos.

Inglés: capturar palabra/icono

Alumnado recién llegado: capturar palabra/icono

Conocimiento del medio: capturar capitales/países

Ejemplos de sofistificación: tableros más pequeños (5x5); jugar con otra pieza diferente al caballo (dama) o bien con dos (torre y alfil); diseñar etiquetas que mejoren la visibilidad de las cifras desde más ángulos perspectivos, lo cuál posibilitaría que pudieran jugar más personas.

Si t'ha agradat comparteix. Si tens algun dubte o vols manifestar la teva opinió escriu aquí mateix. Ben aviat esperem enregistrar en castellà i millorar la qualitat de la grabació. Moltes gràcies per la vostra atenció.

Si te ha gustado comparte. Si tienes alguna duda o quieres expresar tu opinión escribe aquí mismo. Pronto esperamos grabar en castellano y mejorar la calidad del vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada