dimarts, 29 de setembre de 2020

Practica mat 1

Hem començat les classes d'escacs a l'escola desdoblant els grups. Això fa possible un òptim seguiment de l'evolució de tot l'alumnat. Hi ha grups que retornen d'aquest llarg període amb la memòria fresca i bona agilitat mental; mentre que hi ha gups on convé fer un repàs de les normes més importants del joc: l'escac, l'escac i mat i l'ofegat.


Imatge de portada del Practica mat 1, amb posicions d'escac, mat i ofegatEl passat dimecres, a la classe de 4t A es produïen situacions ben diferents i que, a continuació, us expliquem tot seguit.


RECORDEM QUE EL REI NO ES POT CAPTURAR!! Aquesta norma passa per davant de qualsevol altra. Com que tampoc es pot posar en perill cal desfer qualsevol jugada on el rei pugui ser capturat. En cas de ser amenaçat és obligatori protegir-lo. Pensem que en qualsevol programa o bé jugant online és impossible (i si no ho proveu) fer qualsevol jugada que el deixi en perill. I si no es pot capturar, com es guanya la partida? Fent escac i mat.


Escac i mat


Posició d'escac (rei amenaçat) i sense defensa possible per part del rei:


- No pot escapar

- No es pot tapar

- No es pot capturar la peça que fa l'amenaça


Exemple: la torre d'a6 amenaça al rei negre, que no pot escapar, no pot tapar la columna de la torre que l'amenaça ni tampoc pot capturar-la.

L'Ayman va aconseguir el primer mat d'aquest curs a la classe de 4t A


Anem en compte!! Si volem guanyar partides hem de saber rematar l'aventatge assolint l'escac i mat. Cal amenaçar al rei!! I que no tingui sortida, ni pugui protegir-se tapant la columna, fila o diagonal de la peça que l'amenaci i que aquesta no pugui ser capturada. Si a un dels dos jugadors/es li correspon moure i no pot fer cap jugada s'acaba la partida, si el rei no està amenaçat s'acaba amb empat (per molta diferència que hi hagi): ofegat.


Ofegat


Posició on li correspon moure a un dels dos jugadors/es i, sense tenir el rei amenaçat, no pot fer cap jugada. La partida acaba amb empat: taules.


Exemple: li toca jugar a les negres, a qui només li queda el rei. Aquest no es troba amenaçat, en canvi no pot anar ni a "h2" ni "h4", caselles controlades pel cavall, tampoc es pot desplaçar per la columna "g" controlada per la dama. Com que no es troba amenaçat però no es pot moure la partida s'acaba amb resultat d'empat per ofegat, malgrat la gran diferència de material.

Aquesta posició d'ofegat es va produir a la classe de 4t A el passat dimecres


Practica mat 1


Ara podràs repassar els conceptes d'escac, escac i mat i ofegat i practicar alguns dels mats més bàsics i típics del escacs amb aquest joc kahoot que, de moment, restarà disponible fins el 23 d'octubre. Hi pots jugar tantes vegades com vulguis, només has de canviar cada vegada el nom, d'aquesta manera et prepararàs per guanyar més partides fent escac i mat.


Clica, juga i practica!!


dimecres, 9 de setembre de 2020

Jocs kahoot transversals

Avui us portem els jocs kahoot que vam crear durant el curs passat en ple confinament davant la situació de pandèmia. Els vam compartir al bloc dins de l'espai dedicat als reptes setmanals. El primer de tots va ser el Chess Quizz 2 el dia 20 d'abril a l'entrada Posa't en escac 3, una altra versió va ser publicada també al web de l'escola. Entre totes dues versions es van arribar a disputar fins a 600 partides. Val a dir que tots aquests jocs han estat jugats en directe entre els alumnes d'iniciació del Club d'Escacs Pallejà, dins del marc de les activitats online que es van realitzar durant el confinament, de fet, el darrer de tots, va ser un petit homenatge a ells. Va ser en aquest context on va nèixer la idea de crear-los. De tots ells, tres encara no han estat publicats: el primer i els dos darrers. Tot seguit us els presento indicant els àmbits transversals que s'hi treballen, les peces que hi intervenen i l'edat de joc aproximada recomanada. Hi podreu jugar fins el 4 d'octubre, posteriorment ampliaré la data perquè estiguin sempre disponibles mentre es mantingui el seu interès.

 


Portada del Chess Quizz 8

 

 

Hoy os traemos los juegos kahoot que creamos durante el curso pasado en pleno confinamiento dada la situación de pandemia. Los compartimos en el bloc dentro del espacio dedicado a los retos setmanales. El primero fue el Chess Quizz 2 el día 20 de abril en la entrada Posa't en escac 3, otra versión fue también publicada en el web de la escuela. Entre las dos versiones se llegaron a disputar 600 partidas. Cabe decir que todos estos juegos han sido jugados en directo entre los alumnos de iniciación del Club d'Escacs Pallejà, en el marco de las actividades online que se realizaron durante el confinamiento, de hecho, el último de todos, es un pequeño  homenaje a ellos. Fue en este contexto donde nació la idea de crearlos. De todos ellos, tres aún no han sido publicados: el primero y los dos últimos. A continuación os los presento indicando los ámbitos que se trabajan, las piezas que intervienen, así como la edad de juego aproximada recomendada.  Podréis jugar hasta el 4 de octubre, posteriormente renovaré la fecha para que estén disponibles siempre que se mantenga su interés.JOCS KAHOOT TRANSVERSALS

 

Chess Quizz 1

 

El joc parteix amb una imatge que cal retenir i memoritzar el millor possible. A continuació hi ha una bateria de nou preguntes a partir de la imatge que ja no es podrà tornar a veure. Algunes preguntes tenen a veure amb la comprensió de conceptes com ara l'escac, l'escac i l'ofegat. Recomanat a partir de 7 anys. Joc de la dama, el rei i el peó. Aquest joc es comparteix per primera vegada.

 

El juego parte con una imagen que es necesario retener y memorizarla lo mejor posible. A continuació se sucede una batería de nueve preguntas a partir de la imagen que no podrá volverse a ver. Algunas preguntas se relacionan con la comprensión de conceptos como el jaque, el jaque mate y el ahogado. Recomendado a partir de los 7 años. Juego de la dama, el rey y el peón. Este juego se comparte por primera vez. 

 

 Chess Quizz 2

 

Deu preguntes d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià), són senzilles però la dificultat del temps fa que el joc sigui emocionant i accessible a tothom. Joc del peó. Recomanat a partir dels 5 anys. Va ser el primer joc a ser compartit i s'hi van disputar 600 partides. 

 

Diez preguntas de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano), son sencillas pero la dificultad del tiempo hace que el juego resulte emocionante y accesible para todos. Juego del peón. Recomendado a partir de los 5 años. Fue el primer juego a ser compartido y se disputaron 600 partidas.

 

  Chess Quizz 3

 

Dotze preguntes en total d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià): quatre preguntes per a tres nivells de dificultat creixent. Joc del cavall. Recomanat a partir dels 7 anys.

 

Doce preguntas en total de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano): cuatro preguntas para tres niveles de dificultad creciente. Juego del caballo. Recomendado a partir de los 7 años.

 

Chess Quizz 4.cat  

 

Deu preguntes d'escacs i llengua catalana (completar oracions, gramàtica, lèxic). Joc de la dama, la torre, l'alfil i el cavall. Recomanat a partir dels 7 anys

 

Chess Quizz 4.es 

 

Diez preguntas de ajedrez y lengua española (completar oraciones, gramática, léxico). Juego de la dama, la torre, el alfil y el caballo. Recomendado a partir de los 7 años. 


Chess Quizz 5.cat


Deu preguntes en total: cinc d'escacs i llengua catalana (completar oracions, gramàtica, lèxic) i cinc més d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià). Cal actuar amb molta agilitat i flexibilitat mental, doncs es van alternant les preguntes de llengua i les de matemàtiques. Joc del peó, el rei, la torre i l'alfil. Recomanat a partir dels 6 anys.


Chess Quizz 5.es


Diez preguntas en total: cinco de ajedrez y lengua española (completar oraciones, gramática, léxico) y cinco más de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano). Se requiere actuar con mucha agilidad y flexibilidad mental, pues se van alternando las preguntas de lengua y las de matemáticas. Juego del peón, el rey, la torre y el alfil. Recomendado a partir de los 6 años.


Chess Quizz 6

 

Deu preguntes que integren simultàniament àmbits matemàtics (geometria i càlcul: figures planes; triangles i càlcul de superfícies de quadrats i de rectangles) i àmbits lingüístics (comprensió lectora, completar oracions, lèxic). Es requereix habilitat al treballar a la vegada els dos hemisferis cerebrals. Joc del cavall, l'alfil, la torre i la dama. Recomanat a partir dels 8 anys.

 

Diez preguntas que integran simultáneamente ámbitos matemáticos (geometría y cálculo: figuras planas; triángulos y cálculo de superficies de cuadrados y de rectángulos) y ámbitos lingüísticos (comprensión lectora, completar oraciones, léxico). Se requiere habilidad al trabajar a la vez ambos hemisferios cerebrales. Juego del caballo, el alfil, la torre y la dama. Recomendado a partir de los 8 años.


Chess Quizz 7Deu preguntes en total: cinc d'escacs i llengua castellana (completar oracions, gramàtica, lèxic: paraules polisèmiques) i cinc més d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià). Són preguntes relativament senzilles, però la dificultat del temps fa que el joc sigui emocionant i accessible a tothom. Joc del peó. Recomanat a partir dels 5 anys.


Diez preguntas en total: cinco de ajedrez y lengua castellana (completar oraciones, gramática, léxico: palabras polisémicas) y cinco más de ajedrez y matemáticas (sumas, restes, sistema cartesiano). Son preguntas relativamente sencillas, pero la dificultad del tiempo hace que el juego resulte emocionante y accesible para todos. Juego del peón. Recomendado a partir de los 5 años.

 

 

Chess Quizz 8

 

Sens dubte és el joc més complexe de la sèrie i ve a ser un resum dels anteriors, a mode de cloenda de les activitats online del curs 2019-20 del Jaume Balmes. A cada pregunta li correspon una imatge diferent. Són deu preguntes en total: cinc d'escacs i llengua castellana (completar oracions, gramàtica, lèxic) i cinc més d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià, geometria). Qui s'hagi entrenat amb els reptes anteriors s'enfrontarà amb més garanties a aquest nou desafiament. Es juga amb totes les peces. Recomanat a partir dels 8 anys.


Sin duda es el juego más complejo de la serie y viene a ser un resumen de los anteriores, a modo de cierre de las actividades online del curso 2019-20 del Jaume Balmes. A cada pregunta le corresponde una imagen diferente. Son diez preguntas en total: cinco de ajedrez y lengua castellana (completar oraciones, gramática, léxico) y cinco más de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano, geometría). Quien se haya ejercitado con los retos anteriores se enfrentará con más garantías a este nuevo reto. Se juega con todas las piezas. Recomendado a partir de los 8 años.Chess Quizz 9

 

Joc dedicat exclusivament a la taula de multiplicar del 9. Deu preguntes variades sobre la taula del 9 a partir dels escacs. Una manera diferent, més complexa i competencial però, a la vegada, més divertida de treballar-la. Joc de l'alfil, el cavall, la torre i la dama. Recomanat a partir dels 8 anys. Aquest joc es comparteix per primera vegada.

 

Juego dedicado en exclusiva a la tabla de multiplicar del 9. Diez preguntas variadas sobre la tabla del 9 a partir del ajedrez. Una manera diferente, más compleja y competencial pero, a su vez, más divertida de trabajarla. Juego del alfil, el caballo, la torre y la dama. Recomendado a partir de los 8 años.

 

 

Chess Quizz 10

 

Joc d'escacs i llengua castellana (completar oracions, gramàtica, lèxic), petit homenatge als alumnes d'iniciació del Club d'Escacs Pallejà per tancar les activitats online del curs 2019-20. Preguntes senzilles, la dificultat del temps dona emoció i accesibilitat a tothom. Joc del cavall, l'alfil, la dama, la torre i el rei. Recomanat a partir del 7 anys. Aquest joc es comparteix per primera vegada.

 

Juego de ajedrez y lengua castellana (completar oraciones, gramática, léxico), pequeño homenaje a los alumnos de iniciación del  Club d'Escacs Pallejà para cerrar las actividades online del curso 2019-20. Preguntas sencillas, la dificultad del tiempo da emoción y accesibilidad a todos. Juego del caballo, el alfil, la dama, la torre y el rey. Recomendado a partir de los 7 años. Este juego se comparte por primera vez.


Chess Magic Quizz 1


Joc de 10 preguntes dissenyat per Juan Antonio Montero, president del Club de Ajedrez Magic d'Extremadura, en una enriquidora i profitosa col·laboració, entitat de gran prestigi internacional, especialment per la seva tasca en l'àmbit educatiu, social i terapèutic dels escacs. Cal trobar el camí més curt que pot fer un cavall per capturar els peons sense trepitjar determinades caselles. Joc del cavall. Recomanat a partir dels 6 anys.


Juego de 10 preguntas diseñado por Juan Antonio Montero, presidente del Club de Ajedrez Magic de Extremadura, en una enriquecedora y provechosa colaboración, entidad de gran prestigio internacional, especialmente por su contribución en el ámbito educativo, social y terapético del ajedrez. Hay que conducir a un caballo por los caminos más cortos para capturar a los peones que van apareciendo, eso sí, sin pisar determinadas casillas. Juego del caballo. Recomendado a partir de los 6 años.


dijous, 3 de setembre de 2020

34 cites en desconfinament i una cita a cegues


34 cites en desconfinament


El passat 30 de març, en ple confinament donada la pandèmia de la que mica en mica esperem sortir algun dia més tard o més d'hora, encetàvem l'activitat Cites confinades. Es tractava de capturar en l'ordre correcte paraules repartides en el tauler d'escacs per formar cites de personalitats rellevants més o menys conegudes de diferents àmbits, però, sobretot, d'aquells que destaquen en valors, aprenentatges, superació, ciència o bones accions socials. Avui us porto en un sol article la recopilació de totes elles. Clicant el nom de l'autor/a accedireu a l'entrada que inclou el repte i informació addicional a mode de presentació del personatge corresponent .Com a peu d'imatge he escrit la seva activitat més destacada així com el seu país d'origen. També destaco si ha estat distingit amb un premi Nobel. Al final hi trobareu una petita sorpresa, un doble repte, esteu convidats/des a una nova cita, aquesta vegada una "cita a cegues".


34 citas en desconfinamiento


El pasado 30 de marzo, en pleno confinamiento dada la pandemia de la que poco a poco esperamos salir algún dia más tarde o temprano, iniciábamos la actividad Citas confinadas. Se trataba de capturar en el orden correcto palabras repartidas en el tablero de ajedrez para formar citas de personalidades relevantes o más o menos conocidas de diferentes ámbitos, aunque, sobretodo, de aquellos que destacan por sus valores, aprendizajes, superación, ciencia o buenas acciones sociales. Hoy os traigo en un solo artículo la recopilación de todas ellas. Clicando el nombre de l'autor/a podréis acceder a la entrada que incluye el reto e información adicional a modo de presentación del personaje correspondiente. En cada pie de fotografía he escrito su actividad más representativa así como su país de origen. También destaco si ha sido distinguido/a con un premio Nobel. Al final encontraréis una pequeña sorpresa, un doble reto, estáis tod@s invitado@s a una nueva cita, esta vez  una "cita a ciegas".1. François André-Danican Philidor

Philidor: músic i escaquista. França


2. Emili Dickinson

Dickinson: escriptora. Estats Units

3. Phiona Mutesi

Mutesi: escaquista. Uganda


4. Santiago Ramón y Cajal

Ramón y Cajal: científic. Espanya. Nobel5. Malala Yousafzai

Yousafzai: activista social. Índia6. Greta Thunberg

Thunberg: activista medi ambiental. Suècia7. Garry Kaspárov

Kaspárov: escaquista i activista social. Azerbaidjan8. Marie Curie

Curie: científica. Polònia. Nobel


9. Albert Casals

Casals: viatger i escriptor. Espanya 

10. Jane Goodall

Goodall; científica i activista medi ambiental. Regne Unit
 


11. Nelson Mandela

Mandela: activista social i estadista. Rep. Sudafricana. Nobel


12. Susan Polgar

Polgar: escaquista. Hongria

13. Marcel Duchamp

Duchamp: artista plàstic i escaquista. França


14. Jaume Sanllorente


Sanllorente: activista social i escriptor. Espanya
15. Ding Lin

Lin: escriptora. Xina

16. Georgia O'Keeffe

O'Keeffe: artista plàstica. Estats Units


17. Miguel de Cervantes

Cervantes: escriptor. Espanya18. Emanuel Lasker

Lasker: escaquista. Alemanya

19. Lorena García

García: educadora. Espanya
20. Napoleó Bonaparte

Napoleó: estadista. França21. Clara Wieck

Wieck: músic. Alemanya
22. Quique Setién

Setién: esportista. Espanya

23. Patrice Lumumba

Lumumba; activista social i estadista. Congo


24. Jane Addams

Addams: activista social. Estats Units. Nobel


25. Rigoberta Menchú

Menchú: activista social. Guatemala. Nobel26. Stephen Hawking

Hawking: científic. Regne Unit27. Damaris Abarca

Abarca: escaquista. Xile

28. Yayoi Kusama

Kusama: artista plàstica. Japó
29. Naguib Mahfuz

Mahfuz: escriptor. Egipte. Nobel
30. Francesco Tonucci

Tonucci: educador i artista plàstic. Itàllia
31. Stanley Kubrick

Kubrick: cineasta. Estats Units


32. Shirin Ebadi

Ebadi; activista social. Iran. Nobel33. Rita Levi-Montalcini

Levi-Montalcini: científica. Itàlia. Nobel
34. Ludwig van Beethoven

Beethoven: músic. AlemanyaCita a cegues


Captureu en l'ordre correcte les paraules per formar una cita d'un destacat personatge. Seríeu també capaços de saber o esbrinar qui va dir aquestes paraules? L'única pista que us dono és que ha estat distingit/da amb un premi Nobel. Els propers dies descobrirem la incògnita i coneixerem aquesta humil i a la vegada valuosa personalitat.Cita a ciegas


Capturad en el orden correcto las palabras para formar una cita de un destacado personaje. ¿Seriais capaces también de saber o de descubrir quién dijo estas palabras? La única pista que os doy es que ha sido distinguido/da con un premio Nobel. En los próximos días desvelaremos la incógnita y conoceremos a esta humilde y valiosa, a la vez, personalidad.dimecres, 5 d’agost de 2020

Escacs i coordinació psicomotriu a Corumbá

A principis del mes de juny passat vaig assabentar-me del nou projecte de l'amic Augusto Samaniego,  juntament amb la fidel i eficaç col·laboradora Adriana Pires, a la llunyana en la distància, però no en la memòria, ciutat brasilera de Corumbá. Al mes de setembre del 2019 ja us en vaig parlar del lligam que tinc amb la capital del Pantanal en un article que podeu repassar si us ve de gust. Ara, en plenes vacances, més relaxat i amb més temps us en vull mostrar les darreres activitats que estan duent a terme en plena pandèmia de la COVID-19.


L'Augusto, l'Adriana i el súper Caio Lucas


A principios del mes del pasado junio supe del nuevo proyecto del amigo Augusto Samaniego,  junto a la fiel y eficaz colaboradora Adriana Pires, en la lejana en la distancia, pero no en la memoria, ciudad brasileña de Corumbá. En el mes de septiembre de 2019 ya comenté el vínculo que me une a la capital del Pantanal en un artículo que podéis releer si os apetece. Ahora, en plenas vacaciones, más relajado y disfrutando de más tiempo os quiero mostrar las últimas actividades que están desarrollando en plena pandemia de la COVID-19.Xadrez e cordinaçao motora


Escacs i coordinació motora és el nom del darrer projecte que està endegant l'ensenyant i promotor dels escacs Augusto Samaniego. L'encarregada de dur-lo a la pràctica és la mestra i especialitzada en educació física Adriana Pires. L'objectiu és ensenyar el moviment de les peces dels escacs desde la base a la vegada que es treballa l'escriptura i la psicomotricitat fina a partir dels quatre anys d'edat, a més a més d'aspectes matemàtics com ara la numeració, la seriació i l'ordre, entre d'altres. Es fan exercicis de grafisme amb materials diversos i es practica l'escriptura a partir del nom de les peces, del nom dels alumnes, així com també de petites oracions senzilles.

Aprenent a escriure a partir del nom de les peces
Ajedrez y coordinación motora es el nombre del último proyecto que ha iniciado el profesor y promotor del ajedrez Augusto Samaniego. La encargada de llevarlo a la práctica y dirigirlo es la maestra especializada en educación física Adriana Pires. El objectivo es enseñar el movimiento de las piezas desde la base, a la vez que se trabaja la escritura y la psicomotricidad fina a partir de los cuatro años de edad, además de aspectos matemáticos como la numeración, la seriación y la clasificación, entre otros. Se practican diferentes ejercicios de grafismo con materiales diversos y la escritura a partir del nombre de les piezas, del nombre de los alumnos, así como también de pequeñas oraciones sencillas.A petició d'una mare s'han fet les primeres passes d'aquest interessant projecte amb el petit Caio Lucas, de tan sols cinc anys. L'Augusto i l'Adriana han anat a casa seva a fer les primeres classes, evidentment amb les prudents mesures de seguretat: mascareta i gel hidroalcohòlic, sobretot. Són classes completament adaptades a les seves necessitats especifiques per tal d'optimitzar el seu rendiment. En tenim algunes imatges (pertanyents als inicis de juny, quan encara gairebé no hi havia arribat el coronavirus a la ciutat pantanera).
Grafisme i escriptura amb fil
A petición de una madre se han dado los primeros pasos de este interesante proyecto con el pequeño Caio Lucas, de tan solo cinco años. Augusto y Adriana han ido a su casa para dar las primeras clases, evidentmente con las prudentes medidas de seguredad: mascarilla y gel hidroalcohólico, sobretodo. Son clases completamente adaptadas a sus necesidades específicas para optimitzar su rendimiento. Tenemos algunas imágenes (pertenecientes al inicio de junio, cuando todavía apenas no había llegado el coronavirus a la ciudad pantanera).L'Augusto Samaniego ja fa 27 anys que es dedica a l'ensenyament i a la divulgació dels escacs. Des del març de 1997 ha organitzat, ni més ni menys que fins a 990 torneigs, quasi res! A més a més d'impartir el seu magisteri a algunes de les escoles de Corumbá, de Ladário i de la veïna Puerto Suárez (Bolívia), també ho fa des de fa tres anys a la presó per a dones Carlos Alberto Jonas Giordano. La seva empenta, entuasiasme i autodeterminació l'han portat a obtenir el càrrec de representant de la regió de Mato Grosso do Sul a la Confederaçao Brasileira de Xadrez. Administra el blog Xadrez sem fronteiras, on podeu consultar tota l'activitat escaquística que es realitza a Corumbá, així com els projectes que lidera. L'Augusto Samaniego i el Caio Lucas posant per a la càmera
Augusto Samaniego hace ya 27 años que se dedica a la enseñanza y a la divulgación del ajedrez. Desde marzo de 1997 ha organizado, ni más ni menos que la friolera cifra de 990 torneos, ¡casi nada! Además de impartir su magisterio en algunas de las escuelas de Corumbá, de Ladário y de la vecina Puerto Suárez (Bolivia), también lo hace desde hace tres en la prisión de mujeres Carlos Alberto Jonas Giordano. Su empuje, entuasiasmo y autodeterminación lo han llevado a obtener el cargo de representante de la región de Mato Grosso do Sul en la Confederaçao Brasileira de Xadrez. Administra el blog Xadrez sem fronteiras, donde podéis consultar toda la actividad ajedrecística que se lleva a cabo en Corumbá, así como los proyectos que lidera. 


L'Adriana Pires fa 27 anys que acompanya incansablement les activitats de l'Augusto Samaniego en el camp de l'ensenyament i la divulgació dels escacs. És graduada en educació física i tècniques esportives i postgraduada en educació infantil. Actualment treballa a la Prefectura Municipal de Corumbá com a professional de l'educació física. És també àrbitre d'escacs.


L'Adriana Pires i el Caio Lucas disputant una cursa de peons
Adriana Pires hace 27 años que acompaña incansablemente las actividades de Augusto Samaniego en el campo de la enseñanza y la divulgación del ajedrez. Es graduada en educación física y técnicas deportivas y postgraduada en educación infantil. Actualmente trabaja en la Prefectura Municipal de Corumbá como profesional de la educación física. Es también árbitro de ajedrez.
Escolteu la Silvia Vasconcelos, mare del Caio Lucas. Es va posar en contacte amb L'Augusto Samaniego i un mes després de l'inici de les classes no pot estar més satisfeta amb els resultats i sorpresa, quan afirma que l'activitat aconsegueix retenir-lo durant una hora continuada assegut i concentrat, el que no succeeix ni a casa ni a l'escola.Escuchad a Silvia Vasconcelos, madre de Caio Lucas. Se puso en contacto con Augusto Samaniego y un mes después del inicio de las clases no puede estar más satisfecha con los resultados  y sorprendida, cuando afirma que la actividad consigue retenerlo durante una hora continuada sentado y concentrado, lo que no sucede ni en casa ni en la escuela.Us deixem més imatges del quadern del Caio Lucas perquè us en feu una idea del treball que s'està realitzant.

Os dejamos con algunas imágenes más del cuaderno de Caio Lucas para que os hagáis una idea del trabajo que se está realizando.


Resolent exercicis de compteig, seriació i ordenacióEsperem que els nostres amics es trobin bé de salut (sobretot) i puguin continuar les activitats amb plenes garanties de seguretat i es puguin extendre a tota la ciutat. Felicitar-los per la feina ben feta i agrair-los tota la confiança i la cessió de tot el material i la informació. 


Corumbá, estiu del 2019, amb l'Adriana Pires, l'Augusto
Samaniego i la Vitoria Regia Garcia (foto Pamela Gonçalves)


Esperemos que nuestros amigos se encuentren bien de salud (sobretodo) y puedan continuar las actividades con plenas garantías de seguridad y se puedan extender en toda la ciudad. Felicitarles por su labor y su trabajo bien hecho, agradecerles toda la confianza y la cesión del material y de la información.