diumenge, 10 de juny de 2018

III Trobada de Centres Innovadors de Catalunya

El passat dimecres 6 de juny tingué lloc a Tarragona la III Trobada de Centres Innovadors de Catalunya, al Col·legi Sant Pau Apòstol. Fóu una jornada d'allò més interessant. Hi van assistir més de 300 persones, empreses variades relacionades amb la educació, que van exposar els seus productes més recents i novedosos i més de 30 escoles innovadores i referents, entre les quals, el Guimerà, amb el seu projecte d'escacs.

El pasado miércoles 6 de junio tuvo lugar en Tarragona la III Trobada de Centres Innovadors de Catalunya, en el Col·legi Sant Pau Apòstol. Fue, sin duda, una jornada muy interesante. Asistieron más de 300 personas, empresas varias relacionadas con el mundo educativo, que expusieron sus últimos y más novedosos productos, así como más de 30 escuelas innovadoras y referentes, entre las cuales, el Àngel Guimerà de Pallejà, con su proyecto de ajedrez educativo.


El Col·legi Sant Pau de Tarragona, on el Xavi presentà el Projecte.
El Col·legi Sant Pau de Tarragona, donde tuvo lugar la Jornada.
El Diari de Tarragona en publicà una petita ressenya l'endemà, podeu llegir-la clicant la imatge.

El Diari de Tarragona publicó una pequeña reseña al día siguiente, podéis leerla clicando la imagen.Clicant la imatge podeu veure la presentació.
Clicando la imagen podéis ver la presentación.
Algunes imatges realitzades durant la nostra presentació:
Algunas imágenes realizadas durante nuestra presentación:Podeu veure el programa complert de la Trobada clicant la imatge.
Podéis ver el programa completo de la Jornada clicando la imagen.


dijous, 31 de maig de 2018

Gimcanèsia. Gincanesia.

El passat dia 23 d'abril i el dia 25, durant la setmana cultural de la nostra escola, vam celebrar, a la tarda, una gimcana basada en els aprenentatges que els grups de 6è van fer a partir del projecte literari relacionat amb l'exuberant i exòtica Indonèsia.

Vam fer grups de sis persones, aproximadament. Cada grup va triar un color: marró, vermell, verd o blau. En funció del color triat se li assignà un tauler enrotllable del mateix color i una fitxa de joc també del mateix color amb un animal característic de l'arxipièlag en perill d'extinció: orangutan, tigre de Bengala, dragó de Komodo i elefant, respectivament.

El pasado 23 de abril, así como también el día 25 y, durante la semana cultural de nuestra escuela, celebramos por la tarde, una gincana basada en los aprendizajes que los grupos de 6º hicieron a partir del proyecto literario relacionado con la exuberante y exótica Indonesia.

Se hicieron grupos de unas seis personas aproximadamente. Cada grupo eligió un color: marrón, rojo, verde o azul. En función del color elegido se les asignó un tablero enrollable del mismo color y una ficha de juego también del mismo color, con un animal en peligro de extinción característico del archipiélago: orangután, tigre de Bengala, dragón de Komodo y elefante, respectivamente.


Fitxes de joc. Fichas de juego.Fitxa vermella de joc corresponent al tigre de Bengala.
Ficha roja correspondiente al tigre de Bengala.

Les quatre fitxes de joc abans de ser pintades.
Las cuatro fichas de juego antes de ser pintadas.

Abans de començar es va fer entrega a cada grup d'uns mots encreuats on apareixien les vuit illes seleccionades per jugar, entre les més representatives i estudiades al llarg del projecte literari. A sota haurien d'enumerar-les segons el número assignat en el joc a cadascuna d'elles.

Antes de empezar se hizo entrega a cada grupo de una sopa de letras, en la cuál habían de marcar las ocho islas seleccionadas para jugar, entre las más representativas y estudiadas a lo largo del proyecto literario. Debajo deberían enumerarlas según el número asignado en el juego a cada una de ellas.


a
B
a
l
i
u
B
s

A
j
m
v
a
O
i
u
j
R
o
u
R
l
q
L
A
r
T
n
a
o
m
A
V
p
E
a
v
m
s
W
A
o
D
o
M
o
k
E
m
o
l
u
q
u
E
S
a
u
p
a
p
a
S
i

Les illes. Las islas.

1. Sumatra
2. Borneo
3. Java
4. Bali
5. Komodo
6. Sulawesi
7. Maluques
8. Papua


Situació inicial. Situación inicial.Situació inicial del joc. Els participants no saben on es troben les illes.
Situación inicial. Los participantes desconocen donde se encuentran las islas.


Vam disposar d'un tauler de joc amb les quatre fitxes corresponents als quatre equips en cadascun dels seus racons. Amb un dau d'escacs vam establir l'ordre de tirada en funció del valor de la cara que surtís.

Dispusimos de un tablero de juego con las cuatro fichas correspondientes a los cuatro equipos en cada uno de sus rincones. Con un dado de ajedrez establecimos el orden de tirada en función  del valor de la cara resultante.


Desenvolupament del joc. Desarrollo del juego.

Els equips han de llençar el dau en el seu torn de jugada. Mouen la seva fitxa en funció de la cara resultant. Si cauen en una illa se'ls hi entregarà aquella que correspon on han caigut i una fotografia de satèl·lit de l'escola amb la indicació d'on es troba el sobre amb la pregunta que han de resoldre. La dinàmica inicial és molt semblant a la de "En busca del tesoro" de Míriam Monreal.


Los equipos deben lanzar el dado en su turno de jugada. Mueven su ficha en función de la cara que sale. En caso de caer en una isla se les entrega aquella que corresponde al lugar dondo han caído y una fotografía de satélite de la escuela con la indicación donde se encuentra el sobre que contiene la pregunta o el reto a resolver. La dinámica inicial es muy parecida a la de "En busca del tesoro" de Míriam Monreal.


Illa de Borneo. Isla de Borneo

Amb cada nova illa aconseguida s'entrega la foto de satèl·lit amb el punt
on s'ubica el sobre amb la seva pregunta o repte corresponent.

Con cada nueva isla conseguida se entrega la foto de satélite con el punto
donde su ubica el sobre con su pregunta o reto correspondiente.


Objectiu. Objetivo.

En cas de resoldre el repte plantejat accedeixen al compàs d'una melodia (vuit compassos). Si completen totes les preguntes i, per tant, la melodia, podran tractar de tocar-la amb un metal·lòfon. Prèviament han de mostrar la fitxa amb els mots encreuats resolts i la relació d'illes correctament enumerades. La melodia i el metal·lòfon intenten recrear la música amb gamelan indonesi.

En caso de resolver el reto planteado acceden al compás de una melodía (ocho compases). Si completan todas las pregunta y, por lo tanto, la melodía, podrán tratar de tocarla con un metalófono. Previamente tendrán que mostrar la ficha con la sopa de letras resuelta y la relación de las islas correctamente enumeradas. La melodía y el metalófono intentan recrear la música del gamelán indonesio.


Melodia completada per un dels equips i que esdevingué guanyador.
Melodía que completó uno de los equipos que resultó ganador.


"Mapa" d'un dels equips guanyadors de la gimcana amb les illes 
correctament col·locades en les seves corresponents coordenades.

"Mapa" de uno de los equipos ganadores de la gincana con las islas 
correctamente situadas en sus correspondientes coordenadas.L'equip que interpreti en primer lloc correctament la partitura en resulta guanyador de la gimcana i toca el gong per avisar de la conclusió del joc.

El equipo que interprete en primer lugar la partitura de manera satisfactoria resulta vencedor de la gincana y toca el gong para advertir de la conclusión del juego.


Vídeo explicació del joc.

Vídeo explicación del juego.dissabte, 26 de maig de 2018

Torneig del joc del 2 en curs de formació.

El passat 8 de maig tingué lloc a Sant Andreu de la Barca un torneig molt especial, concretament en la seu de les Escoles Velles, dins del marc d'un curs de formació d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Un grup d'alumnes va presentar el joc del 2 (modalitat amb reis) com a eina motivadora per potenciar habillitats cognitives i socials en persones amb disminució psíquica o bé afectades pel síndrome de l'espectre autista.

El pasado 8 de mayo tuvo lugar en Sant Andreu de la Barca un torneo muy especial, concretamente en la sede de les Escoles Velles, en el marco de un curso de formación de atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales. Un grupo de alumnas presentó el juego del 2 (modalidad con reyes) como herramienta motivadora para potenciar habilidades cognitivas y sociales en personas con disminución psíquica o bien afectadas por el síndrome del espectro autista.

Primeres eliminatòries.
Primeras eliminatorias.

S'hi van disputar quatre rondes de joc a tall eliminatori, enfrontant-se entre elles les guanyadores de cada ronda.

Se disputaron cuatro rondas de juego con corte eliminatorio, en cada una de ellas,  enfrentándose las ganadoras entre si.

Diversió i aprenentatge amb el joc del 2.
Diversión y aprendizaje con el juego del 2.A mesura que avançava la competició la emoció i la rivalitat va anar creixent. 

A medida que avanzaba la competición crecía la emoción y la rivalidad.


El joc del 2 agrada a petits i a grans.
El juego del 2 divierte a pequeños y a mayores.


Tothom va quedar encantat i s'ho passà d'allò més bé. La mateixa psicòloga i professora del curs va lloar les virtuts pedagògiques del joc.

Todas quedaron encantados y se lo pasaron en grande. La misma psicóloga y profesora del curso elogió las virtudes pedagógicas del juego.

Disputa de la gran final.
Especialment satisfeta la guanyadora del torneig.

La ganadora del torneo se mostró especialmente satisfecha.

La imatge ho diu tot.
La imagen lo dice todo.


També s'hi va poder jugar a la captura dels colors en anglès.

También se pudo jugar a capturar los colores en inglés.

Els colors van agradar tant o més que el 2.
Los colores gustaron igual o más que el 2.


Així finalitzà el primer torneig del 2 celebrat més enllà de les portes del nostre estimada escola.

Así concluyó el primer torneo del 2 celebrado más allá de las puertas de nuestra querida escuela.


Les finalistes amb l'equip formador.
Las finalistas del torneo posan junto al equipo formador.
dilluns, 7 de maig de 2018

Inauguració del Club d'escacs

Avui dilluns dia 7 de maig hem donat per inaugurat el nou Club d'escacs de l'escola. Ja en fa unes quantes que un grup d'alumnes de 2n A van venir a veure'm a l'hora del pati per demanar-me que es creés a l'escola un Club d'escacs, tal i com el que ja funciona de Lego des de fa uns quants cursos a l'escola i que de manera admirable porta la Raquel, continuadora de la meritòria feina feta per la Sílvia.

Sorprès i admirat vaig haver d'explicar-los que anava molt atrafegat amb el campionat i que s'havien d'adreçar al nostre director. Dit i fet, van redactar un petit text, sota la guia de la seva tutora MªAntònia i van anar passant per cadascuna de les classes per recollir firmes de suport a la seva iniciativa.

Avui dilluns ha estat possible oferir per primera vegada un espai amb taulers i jocs de peces de colors, cartes, daus... I, per començar, una vintena d'inicials usuaris han jugat a escacs, simplement, una de les seves activitats preferides. Per ara no hem donat a conèixer gaire el nostre club, és previsible que, en les pròximes setmanes, hi vingui més canalla a partir del "boca-orella".

Els alumnes de 2n impulsors del club mostren una carpeta amb la carta i firmes.
La carta adreçada al director del centre.Horari del Club d'escacs del Guimerà.


ç
L'aula de música, espai provisional del Club d'escacs.
Primer dia de funcionament del club.

Alguns alumnes, en acabar el pati, han demanat més dies d'obertura.

diumenge, 6 de maig de 2018

Literatura escaquística Sant Jordi 2018

Uns quants dies abans de celebrar Sant Jordi, a l'escola, ja m'havien comentat que, l'Eudald, a 2n, havia triat els escacs per a la composició del seu poema per al concurs literari d'enguany. Però vet aquí que, apropant-se la data per reunir-se el jurat i deliberar la concesió dels premis, voltant pels passadissos de cicle mitjà, vaig veure dos poemes més i de certa qualitat, amb temàtica escaquística, aquesta vegada els autors anònims signants procedien de 4t.

Certament vaig estar intrigat per saber qui els havia escrit, però havia d'esperar-me, doncs formava part del jurat i havia de mostrar-me completament imparcial. Val a dir que el nivell a la classe de 4t A l'he trobat força alt aquest curs. Després de conèixer els noms dels autors, el Víctor i el Jhon, comentar que no han estat premiats en el concurs literari però sí que és tot un honor per al bloc d'escacs de l'escola que hi apareguin i ens delectin amb el seu art literari.

L'Eudald, el Jhon i el Víctor: artistes del tauler i de les lletres.A continuació us transcric els poemes.

Escacs

M'agraden el escacs,
hi ha un alfil com un fil.
La meva mama és la dama, 
el meu pare és el rei
i és com un anell.
La meva germana és la torre.
El meu tiet és l'alfil.
El cavall és el meu avi,
i és el que més m'agrada a mi.
M'agrada jugar a escacs,
perquè faig escac i mat.

Eudald Anglès, 7 anys

L'Eudald i el seu poema.

Els escacs

M'agrada jugar a escacs
mentre menjo snapps.
M'agrada fer l'escac,
però més l'escac i mat.

Blanques o negres,
les que m'agafi estan contentes.
Peons i peces al tauler
per capturar a qui em vingui bé.

Faig la captura al pas
i moltes peces ja he capturat.
Amb la reina faig l'escac i mat
i la partida ja he guanyat!

Víctor Postigo, 9 anys

El Víctor i el seu poema.

Els escacs

Els escacs,
un joc difícil i molt divertit.
Els escacs,
un joc on tots poden jugar.

Els escacs m'agraden
i també li agrada al món.
Els escacs, un gran joc
que ens omple d'alegria.

Com la Dama,
una peça sense igual.
Els escacs, un joc de pensar
amb tota claredat.

Jhon Carballo, 9 anys

El Jhon i el seu poema.

Tant si us han agradat molt com bastant aquests poemes, ens en podeu enviar els vostres propis, o bé contes sobre escacs que us inventeu, acompanyats del vostre nom, l'edat i una fotografia on hi aparegueu amb la vostra creació. Els publicarem... ens agraden els escacs i la literatura!! I a vosaltres?

divendres, 4 de maig de 2018

Campionat del Guimerà 2018. Últimes rondes.

S'ha acabat el campionat de l'escola la setmana prèvia de Sant Jordi. Després de les vacances de setmana santa s'han disputat tres noves rondes amb la participació de 28 finalistes, aquells que havien aconseguit més punts.

Dimarts dia 3 d'abril s'hi jugava la 4a ronda. S'hi enfrontaven els quatre únics jugadors que havien guanyat amb escac i mat les seves respectives partides. L'Hugo Orellana derrotà l'Éric Piñero i l'Hugo Dengra a l'Hèctor Cruz.

Un instant de la quarta ronda.
Dilluns dia 9 d'abril tenia lloc la cinquena i penúltima ronda. Hi destacava l'enfrontament entre els dos únics jugadors que havien guanyat amb escac i mat totes les seves partides. L'Hugo Orellana, amb les peces blanques va atacar intentant el mat del pastor. Tot i evitar-lo, inicialment, l'Hugo Dengra, no va encertar del tot amb la seva defensa i n'oferí poca resistència, malgrat l'impecable torneig realitzat.


Cinquena ronda en joc. En primer terme el duel de la segona taula.
Dijous dia 19 s'encetà l'última i definitiva ronda. En la primera taula s'enfrontaven els dos únics jugadors invictes. El Dani Rayón, segon classificat a tan sols mig punt, s'enfrontava amb les peces blanques a l'Hugo Orellana, màxim favorit a proclamar-se'n guanyador. Va jugar bé l'obertura. Va resistir durant força estona a l'inici del mig joc, però, finalment, va haver d'acceptar el domini més ampli del joc de l'Hugo, que es corona com a clar vencedor del torneig.


Sisena ronda. Al fons, gran expectació per la lluita pel primer lloc. 
Així queda el podi de la classificació general en els primers llocs, els quals donen dret a medalla, així com la resta de posicions premiades, també amb medalles.

Classificació general:

1r Hugo Orellana (5è A) amb 9 punts.

2n Hugo Dengra (4t A) amb 7.5 punts.

3r Dani Rayón (4t B) amb 7 punts.

4t Jhon Carballo (4t A) amb 7 punts.

5è Tomàs Mayo (4t A) amb 7 punts.

1ª classificada: Abril Estopañan (5è B)
Finalista: Paula Criado (6è B)

1r classificat de 6è: Diego Peña (6è B)
1r classificat de 5è: Hugo Orellana (5è A)
1r classificat de 4t: Hugo Dengra (4t A)
1r classificat de 3r: Rafa Miguel (3r B)
1r classificat de 2n: Marc Sanmartín (2n A) i Éric López (2n A)


diumenge, 15 d’abril de 2018

Joc del 2. Juego del 2.

Primer va ser el joc de doble i meitat. Ara el joc del 2, una variant de l'anterior, amb un format més senzill però no per això menys interessant.  Avui us el presento.

Primero fue el juego de doble y mitad. Ahora el juego del 2, una variante del anterior, con un formato más sencillo pero no por eso menos interesante. Hoy os lo presento.

Joc del 2 amb cavalls. Juego del 2 con caballos.Esteu veient el tauler de 5x5. Tenim etiquetes reversives amb els resultats, de negre, de la taula del 2, es poden distribuir aleatòriament, a l'igual que l'etiqueta del premi (en aquest cas un premi real), així com els dos cavalls, un per a cada bàndol.

Estais viendo el tablero de 5x5. Tenemos etiquetas reversivas con los resultados, de negro, de la tabla del 2, se pueden distribuir aleatoriamente, al igual que la etiqueta del premio (en este caso un premio real), así como los dos caballos, uno para cada bando.

Cartró per jugar al 2. Cantó de les operacions.
Cartón para jugar al 2. Lado de las operaciones.
Cada jugador/a disposarà d'un cartró amb les operacions de la taula del 2. Es tracta d'anar capturant els resultats fins a completar-ne la taula. Només es podrà capturar un resultat una sola vegada. Només en últim lloc es podrà capturar el premi, qui ho aconsegueixi, guanya. 

A sota de cada resultat tenim la operació (amb color blau). Així, en cas de dubte, es pot comprobar si fem correctament la captura. Això ens permet, a la vegada, jugar a capturar operacions amb els cartrons dels resultats (només hem d'invertir les etiquetes i els cartrons, és un doble joc). Mireu a sota.

Cada jugador/a dispondrá de un cartón con las operaciones de la tabla del 2. Se trata de ir capturando los resultados hasta completar la tabla. Solo se podrá capturar un resultado una sola vez. Solo en última lugar se podrá capturar el premio, quien lo consiga, gana.

Debajo de cada resultado tenemos la operación (de color azul). Así, en caso de duda, se puede comprobar si hacemos correctamente la captura. Esto nos permite, del mismo modo, jugar a capturar operaciones con los cartones de los resultados (solo tenemos que invertir las etiquetas y los cartones, se trata de un juego doble). Mirad debajo.

Cartró per jugar al 2. Cantó dels resultats.
Cartón para jugar al 2. Lado de los resultados.
Altres normes importants:

- Les peces que juguin no podran capturar-se entre elles. 
- Les peces que juguin podran ocupar qualsevol casella, excepte la que estigui ocupada per la peça rival o per la del premi, que només es podrà capturar en l'última jugada de la partida.

Altres consideracions:

Hi pot jugar qualsevol, en domini o no la taula. El joc pot servir tant per aprofundir, com per reforçar-ne l'aprenentatge i, fins i tot, introduir-la. Amb el joc simple del rei ni tan sols cal saber d'escacs. 

Tothom hi pot jugar i passar-s'ho bé!!!


Otras normas importantes:

- Las piezas que jueguen no podrán capturarse entre ellas.
- Las piezas que jueguen podrán ocupar cualquier casilla, excepto la que esté ocupada por la pieza rival o por la del premio, que solo se podrá capturar en después de completar la tabla, en último lugar y como colofón del juego.

Otras consideraciones:

Puede jugar cualquier persona, domine o no la tabla. El juego puede emplearse tanto para profundizar en su aprendizaje, como para reforzarlo o, incluso, introducirla. Si se utilizan los reyes, con su facilidad de manejo, ni siquiera hace falta saber jugar al ajedrez.

¡Cualquiera puede jugar y pasárselo en grande!Joc del 2 amb reis. Juego del 2 con reyes.

Alumnes de segon jugant amb reis. Alumnos de segundo jugando con reyes.

Comptes i emoció. Cuentas y emoción.

Comptes. Cuentas.

Emoció i concentració. Emoción y concentración.

Alumnes de tercer jugant amb cavalls. Alumnos de tercero jugando con caballos.

Emoció. Emoción.

I alternatives. Y alternativas.

Diversió. Diversión.

Diversió i emoció. Diversión y emoción.

Emoció i diversió en tota la sala
Emoción y diversión en toda la sala.
Alumnes de segon jugant amb reis. Alumnos de segundo jugando con reyes.