diumenge, 25 d’abril de 2021

Atrapa la mosca

Atrapa la mosca o Tablechess és el joc que vaig publicar ja fa algun temps en aquest bloc i ha estat presentat en diversos espais (revista Capakhine, Ajedrez a la escuela, Curs de Formació Sociosanitària, entre d'altres). El curs passat vam crear força jocs a les classes de 3r, alumnat que ara es troba a 4t. La pandèmia ens va obligar a confinar-nos i no vam poder completar-los tots, ens van faltar els que van del 6 al 9 per jugar amb qualsevol de les taules. Enguany hi hem tornat, primer a 4t i poc després amb la resta de grups més grans de l'escola, però tenint en compte la situació que vivim hem optat per emprar un material més bàsic i gairebé d'un sol ús. Tant a cinquè com també a sisè han conegut el joc i l'han gaudit igual o més que les classes més habituades a ell.


Subgrup de 5è A abans del joc en la versió de pati per equips

Atrapa la mosca o Tablechess es el juego que ya presenté hace algún tiempo en este blog y ha sido presentado en diversos espacios (revista Capakhine, Ajedrez a la escuelaCurso de Formación Sociosanitaria, entre otros). El curso anterior creamos bastantes juegos en las clases de 3º, alumnado que ahora se encuentra en 4º. La pandemia nos obligó a confinarnos y no pudimos completar los de todas las tablas, nos faltó las que van del 6 al 9. Durante el presente curso hemos vuelto a jugar, primero a 4º y, posteriormente, en los cursos superiores de la escuela, pero teniendo en cuenta la situación que vivimos hemos optado por utilizar un material más básico y casi de un solo uso. Tanto en 5º como también en 6º han conocido el juego y lo han disfrutado igual o más que los grupos ya más habituados a el.


Desenvolupament / Desarrollo

En els enllaços anteriors hi ha la normativa prèvia a la versió definitiva, presentada al III Congreso Virtual ajEDU 2019, on apareix ja el camaleó i el dau modificat. La dinàmica és relativament fàcil d'entendre però es complica en la seva pràctica en el grau de major dificultat (camaleó), per aquest motiu és recomanable i, així ho hem fet les darreres setmanes, practicar primer en una de les seves modalitats més senzilles (per exemple: cavall). Us en deixo la presentació d'Scribd per conèixer o bé repassar la seva normativa.


En los enlaces anteriores encontramos la normativa previa a la versión definitiva, presentada en el III Congreso Virtual ajEDU 2019, donde ya aparece el camaleón y el dado modificado. La dinámica es relativamente fácil de comprender pero es complica en su práctica en el grado de mayor dificultad (camaleón), por este motivo es recomanable y, así lo hicimos durante las últimas semanas, practicar primero en una de sus modalidade más senciillas (por ejemplo: caballo). Os  dejo la presentación de Scribd para conocer o bien repasar su normativa.
Presentación de Tablechess by Xavier Garcia BouAtrapa la mosca. Joc de taula / Juego de mesa


A classe enguany hem jugat amb fitxes dels resultats de les operacions sense dors. El nostre alumnat ha creat el seu propi material escribint-los i retallant-les i li hem facilitat la taula d'operacions. Hem substituit el premi de la medalla per una mosca, a partir de la idea que m'aportà Dani Salvador, dissenyador d'Ocachess i del tauler pintable, tots dos del creatiu amic Migue Malo. Amb paper sense plastificar hen dut a terme totes les activitats, tant les de classe com les del pati. A falta de la peça de camaleó hem emprat en tot moment peons com podeu veure a les imatges. Els taulers de 5x5 plastificats ja els disposàvem del curs passat.


El material de joc, molt bàsic però efectiu

En clase este curso hemos jugado con fichas de los resultados de las operaciones sin dorso. Nuestro alumnado ha creado su propio material escribiéndolos y recortándolas y le hemos facilitado la tabla de operaciones. Hemos sustituido el premio de la medalla por una mosca, a partir de la idea que me aportó Dani Salvador, diseñador de Ocachess y del tablero pintable, los dos del creativo amigo Migue Malo. Con papel sin plastificar hemos realizado todas las actividades, tanto las de clase como también las del patio. A falta de la pieza de camaleón hemos utilizado en todo momento peones, como podéis apreciar en las imágenes. Los tableros de 5x5 plastificados ya los disponíamos del curso anterior.


Per modificar els daus, donada la situació que encara patim, la torre la movíem com a rei i l'alfil com a cavall. Recordem que el dau de Tablechess o Atrapa la mosca disposa de dos reis, dos cavalls, un peó i una dama. Si es vol provar el joc és molt convenient repassar-ne la normativa si es vol aprofitar i gaudir de totes les seves possibilitats  (enllaç anterior d'Scribd), especialment pel que fa al moviment de peó i la seva promoció.


Para modificar los dados, dada la situación que todavía padecemos, la torre la movíamos como el rey y el alfil como el caballo. Recordemos que el dado de Tablechess o Atrapa la mosca dispone de dos reyes, dos caballos, un peón y una dama. Si se quiere experimentar el juego es muy conveniente repasar su normativa para aprovechar y disfrutar de todas sus posibilidades (enlace anterior de Scribd),  especialmente por lo que respecta al movimiento del peón y su promoción.Grup de 4t B jugant a Atrapa la mosca


La casella de la mosca no es pot ocupar durant tota la partida. Un sol jugador o una sola jugadora podrà atrapar la mosca, únicament 
després de completar la taula.


La casilla de la mosca solo no se puede ocupar durante toda la partida.  Solo un jugador o una sola jugadora podrá atrapar la mosca, únicamente después de completar la tabla.A mesura que transcorre el joc cal pensar molt bé cada moviment Diversió


Emoció


Atrapa la mosca. Joc de pati / Juego de patio


La dinàmica esdevé molt assequible després d'haver experimentat el joc de taula. Es fan dos equips i es procura que cadascun dels seus integrants intervingui turnant-se en cadascun dels seus rols. Es juga igual que en el joc descrit anteriorment. La diferència rau en que utilitzem el tauler mural i, en aquesta ocasió, hi hem deixat fitxes d'operacions. L'equip a qui correspongui ha de donar el resultat convenient i un dels seus membres ha de còrrer a un altre extrem del pati on es troben enganxades totes les fitxes de reultats, per agafar la que busca i dur-la amb l'equip. Cal completar la taula amb tots els resultats amb les seves respectives operacions capturades. Una vegada aconseguit aquest objectiu guanya l'equip que atrapa la mosca. En cas de que calgui acabar abans per qüestions de temps guanya l'equip que hagi aconseguit un major nombre de captures.


Posició inicial del joc. S'acota el tauler a 5x5 amb la mosca al centre


La dinámica resulta muy asequible después de haber experimentado el juego de mesa. Se forman dos equipos y se procura que cada uno de sus integrantes  intervenga turnándose en cada uno de sus roles. Se juega igual que en el juego anteriormente descrito. La diferencia radica en que utilizamos el tablero mural y, en esta ocasión, hemos dejado fichas de operaciones. El equipo a quien le corresponda ha de dar el resultado conveniente y uno de sus miembros debe correr al otro extremo del patio donde se encuentran enganchadas todas las fichas de resultados, para hacerse con la que busca y llevarla con su equipo. Es necesario completar la tabla con todos los resultados y sus respectivas operaciones capturadas. Una vez conseguido este objetivo gana el equipo que atrapa la mosca. En caso de que  haya que finalizar antes por cuestión de tiempo se da como ganador al equipo que haya conseguido mayor número de capturas."La suerte está echada"
Després de llençar el dau l'equip estudia quina pot ser la seva millor jugadaObservo, pienso, juego, respondo y luego corro.

Consultant amb l'equip els resultats que encara els hi falten


Una jugada...

Taula completada d'un dels equips guanyadors. 


Tabla completada de uno de los equipos ganadores


Esperem que us hagin agradat els nostres jocs. Tant de bo us animeu a jugar-hi, a l'escola o bé a casa. Si ho feu ens ho podeu comentar i, si teniu qualsevol dubte, ens escriviu. Salut!

Esperemos que os hayan gustado nuestros juegos. A ver si os animáis a jugar en la escuela o bien en casa. Si lo hacéis nos lo comentáis si queréis y, si tenéis cualquier duda, nos escribís. ¡Salud! 

Cap comentari:

Publica un comentari