dimecres, 3 d’agost de 2022

Cita XXXVIII. Florence Nightingale

Captura en l'ordre correcte les paraules d'una cita de la infermera, escriptora i estadista britànica Florence Nightingale. No pots passar més de dues vegades per una mateixa casella.
Captura en el orden correcto las palabras de una cita de la enfermera, escritora y estadista británica Florence Nightingale. No puedes pasar más de dos veces por una misma casilla.
Florence Nightingale (1820-1910) ha estat una importantíssima infermera, estadista, escriptora i reformadora social britànica. Va nèixer a la ciutat de Florència (Itàlia), d'aquí el seu nom "Florence", al si d'una acomodada família que li proporcionà una privilegiada educació. Va destacar en el camp de les matemàtiques, aplicant els seus coneixements en el camp de l'estadística epidemiològica i la sanitària. Va ser la primera dona admesa en la Royal Statistical Society i membre honorari de la American Statistical Association.


Va haver de lluitar davant de molts prejudicis i costums per tal de dur endavant els seus ideals. Animada per la seva fe i per algunes personalitats influents que li van fer costat, decidí dedicar la seva vida a la infermeria i a la millora qualitativa de la salut. La seva reputació començà a ser distingida amb motiu de la seva asistència als ferits durant la Guerra de Crimea (1853-56). La seva supervisió als pacients durant les rondes de nit, li van valer el sobrenom de "La dama de la làmpada".


El seu treball ha esdevingut precursor de la infermeria professional contemporània. Va crear la primera escola d'infermeria laica del món el 1860 a l'Hospital Saint Thomas de Londres. Ha inspirat també Henri Dunant, fundador de la Creu Roja. Entre moltres altres distincions destaquem que el 1883 la Reina Victòria li concedí la Reial Creu Roja i el 1907 va ser la primera dona a rebre l'Ordre del Mèrit del Regne Unit. Nombrosos hospitals i institucions darreu del món porten el seu nom. Podem admirar també estàtues i monuments dedicades a la seva figura tant a Londres com en altres ciutats darreu, així com nombroses obres plàstiques i fotografies. S'han escrit, representat i rodat obres de teatre i pel·lícules a partir de la seva biografia (mireu a Netflix "La dama de la lámpara") El Dia Internacional de la Infermeria es celebra el 12 de maig, en honor seu, data del seu naixement.


Florence Nightingale retratada per Henry Hering (National Portrait Gallery)


Florence Nightingale (1820-1910) ha sido una importantísima enfermera, estadista, escritora y reformadora social británica. Nació en la ciudad de Florencia (Italia), de aquí su nombre "Florence", en el seno de una acomodada familia que le proporcionó una privilegiada educación. Destacó en el campo de las matemáticas, aplicando sus conocimientos en el campo de la estadística epidemiológica y la sanitaria. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society y miembro honorario de la American Statistical Association.


Tuvo que batallar ante muchos prejuicios y costumbres para poder llevar a cabo sus ideales. Animada por su fe y por algunas personalidades influentes que la apoyaron, decidió dedicar su vida a la enfermería y a la mejora cualitativa de la salud. Su reputación empezó a ser distinguida con motivo de su asistencia a los heridos durante la Guerra de Crimea (1853-56). La supervisión de los pacientes que realizaba  durante las rondas de noche, le valieron el sobrenombre de "La dama de la lámpara".


Su trabajo está considerado precursor de la enfermería profesional contemporánea. Creó la primera escuela de enfermería laica del mundo en 1860 en el Hospital Saint Thomas de Londres. Ha inspirado también a Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja. Entre muchas otras distinciones destacamos que en 1883 la Reina Victoria le concedió la Real Cruz Roja y en 1907 fue la primera mujer en recibir el Orden del Mérito del Reino Unido. Numerosos hospitales e instituciones de todo el mundo llevan su nombre. Podemos admirar también estatuas y monumentos dedicados a su figura tanto en Londres como en muchas otras ciudades, así como también numerosas obras plásticas y fotografías. Se han escrito, representado y rodado obras de teatro y películas a partir de su biografía (mirad en Netflix "La dama de la lámpara") El Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo, en su honor, fecha de su nacimiento.


diumenge, 26 de juny de 2022

Posa't en escac III i IV. Solucions

 Compartim les solucions als darrers reptes i la classificació final.

Compartimos las soluciones de los últimos retos y la clasificación final.


Posa't en escac III. Solucions


Enunciats


Solució cicle inicial:


Caselles d5 i f5
Casillas d5 y f5Solució cicle mitjà:


Cxe3++ (a la descoberta amb l'alfil)
Cxer++(a la descubierta con el alfil)

Solució cicle superior:


El cavall ha sortit de c6 (s'interposava entre la torre i el rei negre)
El  caballo ha salido de c6 (se interponía entre la torre y el rey negro)
Posa't en escac IV. Solucions


Enunciats


Solució cicle inicial:


Dama a c2


Solució cicle mitjà:

Una flor no fa estiu ni dues primaveraUna flor no hace verano ni dos primavera


Solució cicle superior:


Crec que correm el risc de convertir-nos en la societat millor informada
que hagi mort d'ignorància

Creo que corremos el riesgo de convertirnos en la sociedad mejor informada
que haya muerto de ignorancia

divendres, 24 de juny de 2022

Punt o rebot 2022

Les darreres setmanes del curs hem recuperat el joc Punt o rebot a les classes de 4t i de 5è A. Feia molt de temps que no el portàvem a la pràctica i ha esdevingut tot un èxit, molt ben valorat tant per l'alumnat com pel professorat que l'ha conegut. El curso passat vam implementar una variant, durant la setmana cultural, utilitzant plataformes lliscants. 


Un dels equips memoritzant la posició a recordar

En las últimas semanas de curso hemos recuperado el juego Punto o rebote en las clases de 4º y de 5º A. Hacía mucho tiempo que no lo poníamos en práctica y ha resultado un gran éxito, muy bien valorado tanto por el alumnado como por el profesorado que lo ha conocido. El curso pasado implementamos una variante, durante la semana cultural, usando plataformas deslizantes. 


Dinàmica del joc


Recordem la dinàmica del joc. Dos equips se situen en zones oposades equidistants i memoritzen durant un temps establert un tauler d'escacs o un tauler didàctic. Passat aquest temps el tauler resta a prop de la persona dinamitzadora. Es fan preguntes a partir la posició del tauler i cada equip disposa d'uns pocs segons  per preparar la resposta. A continuació es canta un número i la persona de cada equip que disposi del número corre cap un objecte, qui primer l'agafi podrà respondre primer, en cas d'errar hi ha rebot i, si l'altre equip falla també la resposta es pot recòrrer al tauler per preparar en equip la resposta. Recordeu la normativa en l'article que ja vam publicar en el seu moment.


És important que l'equip es mantingui en tot moment en la seva zona establerta. Només hi pot sortir el corredor o la corredora encarregat o encarregada de respondre la pregunta. Així mateix, l'equip no podrà fer cap gest ni indicació ni emetre cap senyal una vegada el seu corredor hagi sortit de la seva zona.Primer de tot cal memoritzar el tauler en equip

Recordemos la dinámica del juego. Dos equipos se sitúan en zonas opuesta equidistantes y memorizan durante un tiempo establecido un tablero de ajedrez o un tablero didáctico. Pasado este tiempo el tablero restará junto a la persona dinamizadora. Se hacen preguntas a partir de la posición del tablero y cada equipo dispone de unos pocos segundos para preparar la respuesta. A continuación se canta un número y la persona de cada equipo que disponga de el corre hacia un objeto, quien primero lo coja podrá responder en primer lugar, si falla hay rebote y, si el otro equipo tampoco da con la respuesta se puede recurrir al tablero para preparar en equipo la respuesta. Recordad la normativa en el artículo que ya publicamos en su momento.


Es importante que el equipo se mantenga en todo momento en su zona establecida. Solo podrá salir de ella el corredor o la corredora encargado o encargada de responder la pregunta. Asímismo, el equipo no podrá dar ninguna indicación ni dar ninguna señal ni hacer ningún gesto una vez su corredor haya salido de su zona.


En el següent vídeo de mostra es pregunta quina columna té més peces.

.


En el vídeo anterior se pregunta qué columna dispone de más piezas. Diagrama utilitzat aquests dies per jugar a Punt o rebot
Diagrama utilizado estos días para jugar a Punto o rebote

Ha estat la darrera activitat d'escacs que hem gaudit aquest curs. Esperem repetir-la amb més grups en el següent, emprant taulers didàctics i treballant, a la vegada, diferents transversalitats. 


Alumnes de 4t A memoritzant el tauler abans de còrrer
Esta ha sido la última actividad de ajedrez que hemos disfrutado este curso. Esperamos repetirla con más grupos en el siguiente, empleando tableros didácticos y trabajando, al mismo tiempo, diferentes transversalidades. Disputa aferrissada per poder respondre en primer lloc

Memòria, comprensió, cooperació, concentració...


Alumnes de 5è A memoritzant el tauler
Velocitat, emoció, diversió...


Pregunta: quants cavalls hi ha en total?

Pregunta: ¿cuántos caballos hay en total?

Espero que us hagi agradat i us animo a que poseu el joc en pràctica. És fàcil d'implementar i molt agraït. Hi podem desenvolupar habilitats, continguts i valors molt importants.


Espero que os haya gustado y os animo a que pongáis el juego en práctica. Es fácil de implementar y muy agradecido. Podemos desarrollar habilidades, contenidos y valores muy importantes.dilluns, 20 de juny de 2022

Jugades mestres XXIII. La jugada de l'Hugo

El passat dilluns l'Hugo ens va oferir, una vegada més, una mostra del seu talent. Quan es concentra i busca les millors opcions sol ser molt eficaç i resolutiu. En una de les darreres partides disputades aquest curs a l'hora del pati, es va trobar en aquesta posició que ara us mostro.


Juguen les blanques i aconsegueixen ampliar més el seu aventatge:


Les blanques tenen un cavall i dos peons de més. A més tenen el seu rei enrocat, lluny del perill amenaçador de les peces negres; en canvi, les negres, no han enrocat el seu i ja no podran fer-ho al haver-lo ja mogut. Quina jugada mestra es va treure l'Hugo de la màniga?Efectivament: Cxe6+ (escac doble). Si fan simplement la descoberta, movent el cavall a g6, amenacen a la dama negra però, aquesta, se salva tapant a e8 l'escac de la dama blanca. Amb l'escac doble les negres estan obligades a moure el rei a d7 i, la dama blanca pot capturar tranquil·lament la torre que es troba a a8. El cavall queda protegit per la torre d'e1.


L'Hugo després de moure el seu cavall a e6 (escac doble)

Enhorabona, Hugo!! Una jugada genial a l'alçada del teu talent. Espero que a la nova etapa que encetes puguis desenvolupar-lo i que segueixis gaudint dels escacs com ho has fet a l'escola.

dissabte, 4 de juny de 2022

Futbol jaque al Jaume Balmes

Dijous passat vam tenir l'ocasió de presentar a la classe de 4t A Futbol jaque, una brillant creació de Santiago del Río, un tècnic de telecomunicacions de Madrid ja jubilat, molt aficionat als escacs i molt interessat en l'educació i la cultura. Em va facilitar ell mateix els arxius per poder imprimir tots els materials. Hem portat el tauler a una gràfica i n'hem encarregat quatre. Totes les classes de cicle superior els hem gaudit a la classe d'escacs i han estat també disponibles a les taules de pícnic a l'hora de l'esbarjo.


Tauler de Fútbol jaque preparat al pati de l'escola
El pasado jueves tuvimos la oportunidad de presentar en la clase de 4º A Fútbol jaque, una brillante creación de Santiago del Río, técnico de telecomunicaciones de Madrid ya jubilado, muy aficionado al ajedrez y muy interesado en la educación y la cultura. Me facilitó el mismo los archivos para poder imprimir todos los materiales. Hemos llevado el tablero a una gráfica y hemos encargado cuatro. Todas las clases de ciclo superior los hemos podido disfrutar durante la hora de ajedrez y también han estado disponibles en las mesas de pícnic en la hora del recreo.Desenvolupament del joc / Desarrollo del juego


Juguen d'inici 11 peces per equip, situant-se en la línia capdavantera tres peons; al darrere seu els alfils, en caselles de color oposat, i els cavalls, tot seguit la dama, en posició central, secundada als laterals per les torres i, tanca la reraguarda, el rei, situat just al davant de la porteria. L'objectiu del joc és traspassar la línia de gol amb una de les peces i marcar gol o més gols que l'equip contrari. En cas de marcar es reprèn el joc tornant a situar totes les peces en la seva posició d'inici.


Grup de 5è A a punt per iniciar el joc
Juegan de inicio 11 piezas por equipo, situándose en la línea delantera tres peones; justo detrás de ellos los alfiles, en casillas de color opuesto, y los caballos; a continuación la dama, en posición central, secundada en los laterales por las torres y, cierra la retaguardia, el rey, situado justo delante de la portería. El objetivo del juego es traspasar la línea de gol con una de las piezas y marcar gol o más goles que el equipo contrario. En caso de marcar se reanuda el juego volviendo a situarse todas las piezas en su posición inicial.La proposta de Santiago del Río és la de permetre les captures després de respondre amb encert preguntes de tipus cultural. Podeu conèixer més àmpliament la seva proposta original en aquest excel·lent article de Ajedrez a la escuela. Nosaltres però, hem optat, de moment,  per moure peça emprant un dau d'escacs, movent segons la cara del dau resultant. En cas d'escac no es llença el dau, es protegeix el rei directament. En cas d'escac i mat es guanya el partit definitivament (no se n'ha produit per ara  cap). En cas de que surti una peça que ja no es té perquè ha estat capturada es perd el torn de jugada, o bé si no es pot moure (un peó bloquejat, per exemple).Grup de 5è B concentrat en el joc


La propuesta de Santiago del Río es la de permitir las capturas después de responder con acierto preguntas de tipo cultural. Podéis conocer más ampliamente su propuesta original en este excelente artículo de Ajedrez a la escuela. Sin embargo, nosotros, hemos optado, por el momento, por mover pieza utilizando un dado de ajedrez, moviendo según la cara del dado resultante. En caso de jaque no se lanza el dado, se protege al rey directamente. En cas de jaque mate se gana el partido definitivamente (no se ha producido ninguno, por ahora). En caso de que salga una pieza que ya no se posee porque ha sido capturada se pierde el turno de jugada, o bien si no puede moverse (un peón bloqueado, por ejemplo).Grup de 5è A jugant a Futbol jaque durant la sessió d'escacs
Tant a la classe com al pati el joc ha esdevingut un gran èxit, essent, els taulers, un dels nous materials que hem pogut adquirir a l'escola, gràcies al projecte presentat a l'Ajuntament,  amb millor acceptació, juntament amb els rellotges; els jocs de vidre i àmbar; els jocs d'or i plata; els Ocachess i els Pintables, entre d'altres.


Alumnes de 6è B jugant a Futbol jaque a l'hora del pati
Tanto en clase como en el patio el juego ha tenido un gran éxito, resultando, los tableros, uno de los nuevos materiales que hemos podido adquirir para la escuela, gracias al proyecto presentado al Ayuntamiento, con mayor aceptación, juntamente con los relojes; los juegos de cristal y ámbar; los juegos de oro y plata; los Ocachess y los Pintables, entre otros.Hem escoltat cantar bastants gols, hem vist apassionades celebracions, moltes emocions, molts nervis i, fins i tot, un alumne de 6è treure's la samarreta després de marcar i fer la volta a la classe. Moltes anècdotes que ens recorden el futbol de veritat.


Alumnes de 3r B jugant a Futbol jaque a l'hora del pati
Hemos escuchado cantar bastantes goles, hemos visto apasionadas celebraciones, muchas emociones, muchos nervios e, incluso, un alumno de 6º, sacarse la camiseta después de marcar y rodear la clase. Muchas anécdotas que nos recuerdan el fútbol de verdad.Amb tot, si volem ser resolutius, millor pensar abans de moure, no ens refiem: OBSERVO, PENSO, JUGO. També en aquest joc s'aplica el nostre lema, encara que sigui menys complexe que el propi joc dels escacs. Futbol jaque és una eina fantàstica de diversió, socialització i aprenentatge. Agraïment immens per Santiago del Río que ens aporta, juntament amb altres fantàstics jocs, un llegat molt valuós.


Grup de 4t A jugant a Futbol jaque durant la sessió d'escacs

Con todo, si queremos ser resolutivos, mejor pensar antes de mover, no nos confiemos: OBSERVO, PIENSO, JUEGO. También en este juego aplicamos nuestro lema, aunque sea menos complejo que el propio juego del ajedrez. Fútbol jaque es una herramienta fantástica que garantiza diversión, socialización y aprendizaje a partes iguales. Agradecimiento inmenso  para Santiago del Río que nos aporta, juntamente con otros fantásticos juegos, un legado muy valioso.Si voleu disposar dels materials no dubteu a posar-vos en contacte amb Santiago del Río i ell mateix us facilitarà tots els arxius que necessiteu, de manera totalment desinteressada i altruista.


Si queréis disponer de los materiales no dudéis en poneros en contacto con Santiago del Río y el mismo os facilitará todos los archivos que necesitéis, de manera totalmente desinteresada y altruista.

Santiago del Río Porras: santiago.delrioporras@hotmail.com 
dilluns, 2 de maig de 2022

Posa't en escac IV

Ja som al mes de maig, què ràpid que passa el temps! Portem nous reptes amb aires primaverals i una nova cita per als més grans de l'escola. 


Cicle inicial


Des de quina casella la dama podria arribar fins a qualsevol de les flors? Escriu el nom d'aquesta casella. Sabies que molts noms de noia són també noms de flors?

¿Desde qué casilla la dama podría llegar hasta cualquiera de las flores? Escribe el nombre de esta casilla. ¿Sabías que muchos nombres de mujer son también nombres de flores?Cicle mitjà


Captura en l'ordre correcte les paraules del refrany sense passar més d'una vegada per una mateixa casella ni per sobre de les flors ni dels jardins.


Captura en el orden correcto las palabras del refrán sin pasar más de una vez por una misma casilla ni por encima de las flores ni de los jardines.
Cicle superior


Captura en l'ordre correcte les paraules de la cita del cantautor, músic, polític i activista panameny Rubén Blades.


Captura en el orden correcto las palabras de la cita del cantautor, músico, político y activista panameño Rubén Blades.


diumenge, 1 de maig de 2022

Cita XXXVII. Rubén Blades

Captura en l'ordre correcte les paraules d'una cita del músic, cantautor, polític i activista panameny Rubén Blades.


Captura en el orden correcto las palabras del cantautor, músico, político y activista panameño Rubén Blades.
Rubén Blades (nascut el 1948) és un músic, cantant, advocat, polític i activista panameny. La seva vesant artística és la més coneguda i amb la que ha aconseguit més reconeixements. Ha obtingut nombrosos premis Grammy i també ha participat com a actor en diverses produccions de Hollywood. Les seves lletres sovint critiquen els règims autoritaris d'Amèrica del Sud, així com l'imperialisme nord-americà. Ha arribat a presentar-se a les eleccions del seu país el 1994, aconseguint quedar en tercer lloc. Ha estat ministre de turisme del Panamà del 2004 al 2009. Ha estat nomenat l'any 2000 Ambaixador de les Nacions Unides contra el Racisme i a dia d'avui segueix sent distingit amb honors en diversos països d'arreu del món.


Rubén Blades. Foto: Chase Hall (The New York Times)Rubén Blades (nacido en 1948) es un músico, cantante, abogado, político y activista panameño. Su vertiente artística es la más conocida y con la que ha conseguido más reconocimientos. Ha obtenido numerosos premios Grammy y también ha participado como actor en diversas producciones de Hollywood. En las letras de sus canciones a menudo critica los regímenes autoritarios de América del Sur, así como el imperialismo norteamericano. Ha llegado a presentarse a las elecciones de su país en 1994, consiguiendo quedar en tercer lugar. Ha sido ministro de turismo de Panamá del 2004 al 2009. Fue nombrado en el año 2000 Embajador de las Naciones Unidas contra el Racismo y a día de hoy sigue siendo distinguido con honores en diversos países de todo el mundo.