dimarts, 7 de setembre de 2021

CGS. Trobada a Roma

Els passats dies 21, 22 i 23 de juliol va tenir lloc a Roma la primera trobada presencial del projecte CGS (Chess: a Game to be Spread in Schools). Hi vam asistir gairebé totes les parts implicades, a excepció de la delegació sueca, ja que el seus integrants s'haurien vist obligats a realitzar una forçosa quarentena a la seva tornada. Així doncs, hi vam anar integrants del Club Ajedrez 64 Villalba i de la Fundación Aprender (Espanya); Alfiere Bianco; C.S.E.N.; Rete Italiana Scacchi a Scuola i Università Degli Studi di Torino (Itàlia) i ECU (Suïssa). Vam comptar també amb la presència i la interacció del secretari general de la ECU (Eropean Chess Union), el greg Theodoros Tsorbatzoglou.Delegació del Club Ajedrez 64 Villalba després de la seva presentacióLos pasados díass 21, 22 y 23 de julio tuvo lugar en Roma el primer encuentro presencial del proyecto CGS (Chess: a Game to be Spread in Schools). Asistimos casi todas las partes implicadas, a excepción de la delegación sueca, ya que sus integrantes se habrían visto obligados a cumplir una  forzosa cuarentena a su regreso. Así pues, asistimos integrantes del Club Ajedrez 64 Villalba y de la Fundación Aprender (Espanya); Alfiere Bianco; C.S.E.N.; Rete Italiana Scacchi a Scuola y Università Degli Studi di Torino (Itàlia) y ECU (Suïssa). Contamos también con la presencia y la interacción del secretario general de la ECU (Eropean Chess Union), el griego Theodoros Tsorbatzoglou.El projecte CGS és l'Erasmus+ d'escacs i educació que compta  amb la dotació econòmica més important fins el moment, per part de la Unió Europea, amb 423.000€. Té com a objectiu la formació de mestres de diferents països en escacs i el seu enorme potencial educatiu i pedagògic . Compta amb quatre models (A, B, C i D) pensats per a diferents etapes o cicles. A continuació en farem cinc cèntims de les característiques principals de cadascun d'ells a partir del treball realitzat aquest estiu a la "citutat eterna". 


Logo del projecte CGS

El proyecto CGS es el Erasmus+ de ajedrez y educación que cuenta con la mayor dotación económica realizada hasta el momento, por parte de la Unión Europea, con 423.000€. Tiene como objetivo la formación de maestros y maestras de diferentes países en ajedrez y su enorme potencial educativo y pedagógico. Cuenta con cuatro modelos (A, B, C i D) pensados para diferentes etapas o ciclos. A continuación explicaremos brevemente las características principales de cada uno de ellos a partir del trabajo realizado este verano en la "ciudad eterna". 


Model A


Està pensat per a infants de 3 a 5 anys. Hem elaborat els materials i el manual l'equip espanyol del 64 Villalba liderat per Luis Blasco de la Cruz, amb la col·laboració de l'equip italià d'Alfiere Bianco. Susana de la Poza, Verónica López, Petya Simeonova i un servidor per part espanyola i Irene Pulzoni, Claudia Pulzoni i Max Autino per part italiana. 


Logo CGS Spain 64 VillalbaEstá pensado para niños y niñas de 3 a 5 años. Hemos elaborado los materiales y el manual el equipo español del 64 Villalba liderado por Luis Blasco de la Cruz con la colaboración del equipo italiano de Alfiere Bianco. Susana de la Poza, Verónica López, Petya Simeonova y un servidor por parte española e Irene Pulzoni, Claudia Pulzoni y Max Autino por parte italiana. El manual compta amb quinze lliçons amb tres o quatre activitats psicomotrius i les seves respectives adaptacions per a infants de 3, 4 i 5 anys, a més d'un apartat dedicat a l'atenció de la diversitat de l'aula. Una metodologia globalitzada que parteix d'una història que serveix de fil conductor de totes les lliçons, amb personatges i propostes innovadores que, de ben segur, motivaran a tot l'alumnat. El manual es veurà acompanyat de 60 vídeos que estem enregistrant i editant per facilitar al màxim al professorat la seva implementació.Luis Blasco exposant a Roma el treball realitzat (Model A)El manual consta de quince lecciones con tres o cuatro actividades psicomotrices y sus respectivas adaptaciones para los niños y las niñas de 3, 4 y 5 años, además de un apartado específico dedicado a la atención a la diversidad. Una metodología globalizada que parte de una historia que sirve de hilo conductor de todas las lecciones, con personajes y propuestas innovadoras que seguro motivarán a todo el alumnado. El manual se verá acompañado de 60 vídeos que estamos grabando y editando para facilitar al máximo al profesorado su implementación.Model B


El model B és la proposta psicomotriu sobre tauler gegant de Castle Project per a cicle inicial de primària (6 a 7 anys). Així doncs, recuperem i ampliem l'exitós projecte, pioner a Europa en escacs i educació i que tan bona acollida i valoracions n'ha obtingut. Una nova oportunitat per conèixer-lo i formar-se'n el professorat i les escoles que ho desitgin. A Roma l'encarregada d'exposar-lo va ser la nostra companya d'Alfiere Bianco Irene Pulzoni, amb qui hem tingut també l'honor de compartir hores de treball en la psicomotricitat de 3 a 5 anys, juntament amb Alessandro Dominici, també d'Alfiere Bianco i coordinador italià del projecte.
Irene Pulzoni durant la seva intervenció (model B)
Actvitats pràctiques durant les sessions de treball (model B)


El modelo B es la propuesta psicomotriz sobre tablero gigante de Castle Project para ciclo inicial de primaria (6 a 7 años). Así pues, recuperamos y ampliamos el exitoso proyecto, pionero en Europa en ajedrez y educación y que tan buena acogida y valoraciones obtuvo. Una nova oportunidad para conocerlo y formarse el professorat y las escuelas que lo deseen. En Roma la encargada de exponerlo fue nuestra compañera de Alfiere Bianco Irene Pulzoni, con quien hemos tenido también el honor de compartir horas de trabajo en la psicomotricidad de 3 a 5 años, junto con Álessandro Dominici, también de Alfiere Bianco y coordinador italiano del proyecto Model C


El model C és la proposta també de Castle d'escacs amb tauler i peces i plataforma d'aprenentatge "Ajedrez de Víctor". La referència per edats seria la dels 8 i 9 anys. S'introdueix els escacs a partir de nombrosos jocs d'una manera prou motivadora i didàctica. La plataforma interactiva exclusiva del projecte compta amb gràfics molt atractius i és molt intuitiva, permet progressar a l'alumnat autònomament i comprovar-ne l'evolució als seus supervisors o supervisores. En Sebastiano Paulescu, d'Alfiere Bianco, exposà el projecte i, juntament amb en Luis Blasco del 64 Villalba, ens van oferir tot un ventall de jocs ("mini jocs") en la segona part de la formació.
Sebastiano Paulescu exposant els escacs amb tauler, peces i plataforma (model C)

El modelo C es la propuesta también de Castle de ajedrez con tablero y piezas y plataforma de aprendizaje "Ajedrez de Víctor". La referencia para edades sería la de los 8 y 9 años. Se introduce el ajedrez a partir de numerosos juegos de una forma lúdica y didáctica. La plataforma interactiva exclusiva del proyecto es muy intuitiva y cuenta con gráficos muy atractivos, permite progresar al alumnado autónomamente y comprobar su evolución a sus supervisores y supervisoras. Sebastiano Paulescu, de Alfiere Bianco, expuso el proyecto y, junto a Luis Blasco del 64 Villalba, nos ofreció un amplio abanico de juegos ("mini juegos") en la segunda parte de la formación.Luis Blasco durant la formació pràctica ("mini jocs") del model C


Model D


El model D és l'altra gran novetat del projecte general, juntament amb el model A. Es tracta d'una proposta basada en escacs i el desenvolupament d'habilitats lògico-matemàtiques i la introducció a la programació. Està pensada per a infants a partir dels 10 anys. Consta d'un manual de quinze lliçons que inclouen, en el seu conjunt, una gran varietat de "mini jocs" així com també una plataforma interactiva d'aprenentatge exclusiva i  innovadors aspectes organitzatius d'aula. L'encarregat de compartir el treballat realitzat va ser en Jesper Hall de la ECU (European Chess Union).


Jesper Hall durant la seva exposició (model D)
El modelo D es la otra gran novedad del proyecto general, junto con el modelo A. Se trata de una propuesta basada en el ajedrez y el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas y la introducción de la programación. Está pensada para niños y niñas a partir de los 10 años. Consta de un manual de quince lecciones que incluyen en su conjunto, una gran variedad de "mini juegos" así como también una plataforma interactiva de aprendizaje exclusiva e innovadores aspectos organizativos de aula.  El encargado de compartir el trabajo realizado fue Jesper Hall, de la ECU (European Chess Union).
Vam poder conèixer gran varietat de "mini jocs" dins del model D


Resum de la trobada 


En línies generals va ser una trobada molt profitosa i esperada. Després de mesos de treball telemàtic per fi ens vam conèixer personalment la majoria dels equips de treball involucrats. Tres jornades intenses, amb trobades conjuntes i desdoblaments per conèixer amb profunditat cadascun dels quatre models (8 hores de formació aproximadament per a cadascun). Per part del 64 Villalba en Luis Blasco i la Susana de la Poza van presentar el model A a la sala principal; mentre que jo vaig asistir a la sala contigua per conèixer el model D. I mentre a la sala principal es recordava un altre dia el model B; a la sala adjacent es recordava el model C, com hem comentat anteriorment, tots dos basats en Castle Project. 


Anders Eriksson (Chessity) i Alessandro Dominici (Alfiere Bianco

En línieas generales fue un encuentro muy provechoso  y esperado. Después de meses de trabajo telemático por fin pudimos conocernos personalmente casi todos los equipos de trabajo involucrados. Tres jornadas intensas, con reuniones conjuntas y desdoblamientos para conocer con más profundidad cada uno de los cuatro modelos (8 horas de formación aproximadamente para cada uno). Por parte del 64 Villalba Luis Blasco y Susana de la Poza presentaron el modelo A en la sala principal; mientras que yo asistí en la sala contigua para conocer el modelo D. Y mientras en la sala principal se recordaba otro día el modelo B; en la sala adyacente se recordaba el modelo C, como hemos comentado anteriormente, los dos basados en Castle Project. 

Vam poder conèixer la plataforma de formació per al professorat (en construcció), comandada per Anders Eriksson (Chessity) i les línies d'investigació per part de la Universitat de Torí que dirigirà Roberto Trinchero. Vam tenir també intervencions, entre d'altres, de Luca Gallina (C.S.E.N), en la vessant econòmica i va encetar les jornades el director general del projecte, Andrea Bruni (C.S.E.N). Sempre sota els auspicis i el lideratge  d'Alessandro Dominici (Alfiere Bianco), anima mater i coordinador general pedagògic. Esperem retrobar-nos a Torí properament per formar els primers docents, que seran els primers ambaixadors de cadascun dels models en els seus respectius països: Espanya, Itàlia i Suècia. Fins aviat!
Susana de la Poza, Luis Blasco de la Cruz, Xavi Garcia Bou (Club Ajedrez 64 Villalba)
Pudimos conocer la plataforma de formación para el profesorado (en construcción), comandada por Anders Eriksson (Chessity) y las línieas de investigación por parte de la Universidad de Turín que dirigirá Roberto Trinchero. Tuvimos también intervenciones, entre otras, de Luca Gallina (C.S.E.N), sobre la vertiente econòmica, e inició las jornadas el director general del proyecto, Andrea Bruni (C.S.E.N). Siempre auspiciados y liderados por Alessandro Dominici (Alfiere Bianco), anima mater y coordinador general pedagógico. Esperamos reencontrarnos en Turín próximamente para formar a los primeros docentes, que serán los primeros embajadores de cada uno de los modelos en sus respectivos países: España, Italia y Suecia. ¿Hasta pronto!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada